Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục thể thao và giải trí8551
2Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
3Cho thuê xe có động cơ7710
4Vận tải hành khách đường bộ khác4932
5Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
7Hoạt động bảo vệ cá nhân8010
8Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn8020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH FULL KARATE (Tên nước ngoài: FULL KARATE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109616157, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 771B-H15, ngách 147/2 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN XUÂN ANH, Số điện thoại: 0968102115, Địa chỉ: 771B-H15, ngách 147/2 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục thể thao và giải trí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH FUN TIME

Mã số thuế: 0312955622

CÔNG TY TNHH FUN TECHNOLOGY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315683582

CÔNG TY TNHH FUN HOUSE

Mã số thuế: 0314452536

CÔNG TY TNHH FUN FACTORY

Mã số thuế: 0106098549

CÔNG TY TNHH FUN CORNER

Mã số thuế: 0107632354

CÔNG TY TNHH FUN COFFEE

Mã số thuế: 0315665255

CÔNG TY TNHH FUN CAM

Mã số thuế: 0315473923

CÔNG TY TNHH FUN & JOY

Mã số thuế: 5701825978

CÔNG TY TNHH FUMO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315097549

CÔNG TY TNHH FUMITA

Mã số thuế: 0315603795

CÔNG TY TNHH FUMIO HÀ NỘI

Mã số thuế: 0105665756

CÔNG TY TNHH FUMICOM

Mã số thuế: 0109034977

CÔNG TY TNHH FUMICHEM

Mã số thuế: 0313884815

CÔNG TY TNHH FUMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314665816

CÔNG TY TNHH FUMEI

Mã số thuế: 3702944533

CÔNG TY TNHH FUMEE TECH

Mã số thuế: 0107491456

CÔNG TY TNHH FUMA

Mã số thuế: 0316091733

CÔNG TY TNHH FUMANLOU VIET NAM

Mã số thuế: 0316773711

CÔNG TY TNHH FULWINBO

Mã số thuế: 0316529061

CÔNG TY TNHH FULU

Mã số thuế: 2300999989

CÔNG TY TNHH FULUHASHI (VIETNAM)

Mã số thuế: 0801035798

CÔNG TY TNHH FULTON

Mã số thuế: 0108922698

CÔNG TY TNHH FULNESS LIFE

Mã số thuế: 0107308527

CÔNG TY TNHH FULLY

Mã số thuế: 3702775934

CÔNG TY TNHH FULLY WIND INVESTMENT VN

Mã số thuế: 3702730115

CÔNG TY TNHH FULLWAY

Mã số thuế: 3603405668

CÔNG TY TNHH FULLSIN

Mã số thuế: 3502454796

CÔNG TY TNHH FULLSHINE

Mã số thuế: 0104840814

CÔNG TY TNHH FULLHOUSE

Mã số thuế: 0315289480

CÔNG TY TNHH FULLHOUSES FURNISH

Mã số thuế: 0401823321

CÔNG TY TNHH FULLHOUSE VIETNAM

Mã số thuế: 0313492208

CÔNG TY TNHH FULLHOME

Mã số thuế: 0104011262

CÔNG TY TNHH FULLFIT GYM AND FITNESS

Mã số thuế: 0313931166

CÔNG TY TNHH FULLCIRCLE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315309070

CÔNG TY TNHH FULLBRIGHT

Mã số thuế: 0801301351

CÔNG TY TNHH FULLANDI TOOLS VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601542558

CÔNG TY TNHH FULLANDI TOOLS VIỆT NAM

Mã số thuế: 4601345542

CÔNG TY TNHH FULL WISDOM (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0316125950

CÔNG TY TNHH FULL STRETCH

Mã số thuế: 0313742634

CÔNG TY TNHH FULL STANDARDS

Mã số thuế: 0314248354

CÔNG TY TNHH FULL STACK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315884458

CÔNG TY TNHH FULL MOON FARMS

Mã số thuế: 5801420414

CÔNG TY TNHH FULL LINK ADHESIVE

Mã số thuế: 3702587835

CÔNG TY TNHH FULL LIFE

Mã số thuế: 1101973409

CÔNG TY TNHH FULL LAND

Mã số thuế: 0108329431

Tìm thông tin Doanh nghiệp