Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
2Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
3Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
4Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
5Đại lý, môi giới, đấu giá4610
6Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Xây dựng nhà để ở4101
9Xây dựng nhà không để ở4102
10Xây dựng công trình đường sắt4211
11Xây dựng công trình đường bộ4212
12Xây dựng công trình điện4221
13Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
14Xây dựng công trình công ích khác4229
15Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
16Phá dỡ4311
17Chuẩn bị mặt bằng4312
18Lắp đặt hệ thống điện4321
19Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
20Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
21Hoàn thiện công trình xây dựng4330

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG HTT (Tên nước ngoài: HTT ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109616090, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 26 tổ 18 thôn Bãi, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN MẠNH HIỀN, Số điện thoại: 0976919111, Địa chỉ: Số nhà 26 tổ 18 thôn Bãi, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG KG

Mã số thuế: 0105171482-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp