Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Phá dỡ4311
4Chuẩn bị mặt bằng4312
5Lắp đặt hệ thống điện4321
6Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
7Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
8Hoàn thiện công trình xây dựng4330
9Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
10Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
13Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
14Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NAPO VIỆT NAM (Tên nước ngoài: NAPO VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109616076, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 19 ngõ 5 tổ 14 Thượng Mạo, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN DANH LAM, Số điện thoại: 0984535590, Địa chỉ: Số nhà 19 ngõ 5 tổ 14 Thượng Mạo, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NASA GROUP

Mã số thuế: 0314015751

CÔNG TY TNHH NASA DENT

Mã số thuế: 3401216883

CÔNG TY TNHH NARUTO

Mã số thuế: 2301032739

CÔNG TY TNHH NARUTO HỘI AN

Mã số thuế: 4001045346

CÔNG TY TNHH NART

Mã số thuế: 0312945060

CÔNG TY TNHH NARSHA

Mã số thuế: 0109681300

CÔNG TY TNHH NARRY NAIL SPA

Mã số thuế: 3401222069

CÔNG TY TNHH NARRI ESTHETICS

Mã số thuế: 0315577425

CÔNG TY TNHH NARRATOR Z

Mã số thuế: 0314592822

CÔNG TY TNHH NARO VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300722352

CÔNG TY TNHH NARLABS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314680451

CÔNG TY TNHH NARKIAN

Mã số thuế: 0316471929

CÔNG TY TNHH NARI

Mã số thuế: 0314373877

CÔNG TY TNHH NARITA

Mã số thuế: 0109041903

CÔNG TY TNHH NARIS COSMETICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702251070

CÔNG TY TNHH NARININVEST

Mã số thuế: 0402083743

CÔNG TY TNHH NARI SPEED

Mã số thuế: 0316299107

CÔNG TY TNHH NARGUERITE

Mã số thuế: 0313309251

CÔNG TY TNHH NARE

Mã số thuế: 0108327339

CÔNG TY TNHH NAREA VINA

Mã số thuế: 3603178172

CÔNG TY TNHH NARDELL

Mã số thuế: 0314576549

CÔNG TY TNHH NARC STUDIO

Mã số thuế: 0315839889

CÔNG TY TNHH NARASAKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106370635

CÔNG TY TNHH NARASAKI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106248949

CÔNG TY TNHH NARAE

Mã số thuế: 4001097993

CÔNG TY TNHH NARAE

Mã số thuế: 0401610852

CÔNG TY TNHH NARAE EXPRESS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108651649

CÔNG TY TNHH NARACO

Mã số thuế: 0108779102

CÔNG TY TNHH NARA VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300753336

CÔNG TY TNHH NARA VINA

Mã số thuế: 2500589059

CÔNG TY TNHH NARA TRADE

Mã số thuế: 0401965894

CÔNG TY TNHH NARA TECH VINA

Mã số thuế: 2300999315

CÔNG TY TNHH NARA SHOPPING

Mã số thuế: 2300976854

CÔNG TY TNHH NARA LAND VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300947892

CÔNG TY TNHH NARA INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0314285525

CÔNG TY TNHH NARA INDUSTRY

Mã số thuế: 0313193416

CÔNG TY TNHH NARA GROUP

Mã số thuế: 0316324113

CÔNG TY TNHH NARA ELECTRONIC VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300883448

CÔNG TY TNHH NARA CHI NHÁNH QUẢNG NINH

Mã số thuế: 0201586539-005

CÔNG TY TNHH NAP

Mã số thuế: 4201660684

CÔNG TY TNHH NAPPA

Mã số thuế: 3702436970

CÔNG TY TNHH NAPOWIN

Mã số thuế: 3702973911

CÔNG TY TNHH NAPOTECH

Mã số thuế: 0315984999

CÔNG TY TNHH NAPOLIZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108653974

CÔNG TY TNHH NAPOLI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108592016

CÔNG TY TNHH NAPOLEON MTV

Mã số thuế: 0314420534

CÔNG TY TNHH NAPOLEON FARM

Mã số thuế: 4201925676

CÔNG TY TNHH NAPOHO

Mã số thuế: 0311494591

Tìm thông tin Doanh nghiệp