Ngành nghề kinh doanh

1Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
2Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
3Bốc xếp hàng hóa5224
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
6Chuyển phát5320
7Đại lý du lịch7911
8Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
9Dịch vụ đóng gói8292
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
11Bưu chính5310
12Vận tải hành khách đường bộ khác4932

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH BƯU CHÍNH ANH TÚ, Mã số thuế: 0109616044, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại G12 BT7 Đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐÀO THANH TÙNG, Số điện thoại: 0364444446, Địa chỉ: G12 BT7 Đô thị Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bưu chính.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG PHÁT

Mã số thuế: 0801213426

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG HÙNG

Mã số thuế: 0700790515

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔNG HANH

Mã số thuế: 5701662057

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÔ SÁU

Mã số thuế: 0312691345

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÁT QUỲNH

Mã số thuế: 0312073444

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÁT PHƯƠNG

Mã số thuế: 4201645622

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CÁT MINH

Mã số thuế: 0315352206

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CTN

Mã số thuế: 0315982825

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CPN CLC

Mã số thuế: 0106746704

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CON THOI VN

Mã số thuế: 0314617770

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CON MÈO

Mã số thuế: 0312153072

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CIV

Mã số thuế: 0108337111

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÍN TOÀN

Mã số thuế: 0314687954

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÍ DŨNG

Mã số thuế: 0313630306

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÍ BÌNH

Mã số thuế: 0106702520

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÂU THÀNH

Mã số thuế: 0201283950

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CHÂU ANH

Mã số thuế: 4001104922

Tìm thông tin Doanh nghiệp