Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
2Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
3Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
4Giáo dục nhà trẻ8511
5Giáo dục mẫu giáo8512
6Giáo dục tiểu học8521
7Giáo dục trung học cơ sở8522
8Giáo dục trung học phổ thông8523
9Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
10Giáo dục nghề nghiệp8532
11Đào tạo cao đẳng8533
12Đào tạo cao đẳng8541
13Đào tạo đại học và sau đại học8542
14Đào tạo tiến sỹ8543
15Giáo dục thể thao và giải trí8551
16Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN BTL (Tên nước ngoài: BTL AN EDUCATION LIMITED COMPANY), Mã số thuế: 0109616005, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 56, đường 23, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGÔ DUY NAM, Số điện thoại: 0707002098, Địa chỉ: Số 56, đường 23, Khu đô thị thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục nhà trẻ.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC APT

Mã số thuế: 3702585330

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC APOLO 720

Mã số thuế: 2600980298

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC APOLLO

Mã số thuế: 5701831185

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH ĐỨC

Mã số thuế: 0109060448

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH ĐÀI

Mã số thuế: 3602796169

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH VŨ

Mã số thuế: 0314600456

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH VIỆT

Mã số thuế: 5400475543

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH VIỆT ABC

Mã số thuế: 6300339517

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH THÁI

Mã số thuế: 0314135199

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0201913634

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NHẬT

Mã số thuế: 4101590916

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NGỮ SK

Mã số thuế: 0316423611

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NGỮ NEC

Mã số thuế: 0315993545

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NGỮ MỸ

Mã số thuế: 0106477674

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NGỮ HNA

Mã số thuế: 4300840279

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH MINH

Mã số thuế: 4201652524

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN VIỆT

Mã số thuế: 0310257654

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN TUỆ

Mã số thuế: 2500588915

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN TRÍ

Mã số thuế: 4201914018

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN THỊNH

Mã số thuế: 4101563302

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN THY

Mã số thuế: 0313407139

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN SINH

Mã số thuế: 0313060543

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN PHÚ

Mã số thuế: 4101575315

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN PHÚC

Mã số thuế: 0107398104

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 0315708332

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN PHÁT

Mã số thuế: 0107768524

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN MINH

Mã số thuế: 0310965696

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN KHÔI

Mã số thuế: 0109123793

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN HẢO

Mã số thuế: 0316341380

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN HƯNG

Mã số thuế: 5400494031

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN HÒA

Mã số thuế: 0314103084

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN HUY PHÁT

Mã số thuế: 0316870835

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN BẢO PHÚC

Mã số thuế: 4001208255

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AN BÌNH

Mã số thuế: 2901573680

Tìm thông tin Doanh nghiệp