Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục tiểu học8521
2Giáo dục trung học cơ sở8522
3Giáo dục trung học phổ thông8523
4Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
5Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI NGỮ XANH TUỆ ĐỨC, Mã số thuế: 0109615900, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại B1.4 NT01 KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ ĐÔNG, Số điện thoại: 0934699699, Địa chỉ: B1.4 NT01 KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU DDL

Mã số thuế: 2500618366

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU DC

Mã số thuế: 0316931164

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN KHÔI XANH

Mã số thuế: 2601023358

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN HỒNG

Mã số thuế: 0311960394

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN HẢI LINH

Mã số thuế: 5702004734

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN HƯNG LAND

Mã số thuế: 0315704553

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN HÀ

Mã số thuế: 5701386713

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN HÀ

Mã số thuế: 3701738898

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN HOÀNG

Mã số thuế: 3001350965

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN HOÀNG LÝ

Mã số thuế: 0401419165

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN GALLI

Mã số thuế: 0105070149

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN BÌNH PHƯƠNG

Mã số thuế: 0309533525-001

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN BROTHERS

Mã số thuế: 0401401640

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN ANN

Mã số thuế: 0313574203

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYEN SHIM

Mã số thuế: 0107895586

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYEN GROUP

Mã số thuế: 0315393107

CÔNG TY CỔ PHẦN NGTECH

Mã số thuế: 0108928273

CÔNG TY CỔ PHẦN NGSI

Mã số thuế: 0108578893

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI VI

Mã số thuế: 0313618228

CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG TG

Mã số thuế: 0201578760

Tìm thông tin Doanh nghiệp