Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BÁCH THIÊN HƯƠNG (Tên nước ngoài: BACH THIEN HUONG PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109615682, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 28a, ngõ 162 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Đức, Số điện thoại: 0986908939, Địa chỉ: Số 28a, ngõ 162 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp