Ngành nghề kinh doanh

1Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
2Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh2023
3Đại lý, môi giới, đấu giá4610
4Bán buôn thực phẩm4632
5Bán buôn đồ uống4633
6Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
7Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
8Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
9Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
10Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM GENERAL (Tên nước ngoài: GENERAL COSMETIC PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109615668, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Dốc Cầu Vượt, Làng Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà VŨ ĐÌNH CHUNG, Số điện thoại: 0868948888, Địa chỉ: Xóm Dốc Cầu Vượt, Làng Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LEVIA

Mã số thuế: 0108408563

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LAVIN

Mã số thuế: 2301120135

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LASVA

Mã số thuế: 0108708609

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM LABCOS

Mã số thuế: 1101983502

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM KCS

Mã số thuế: 0108925730

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HNQ

Mã số thuế: 0316787778

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HIKARI

Mã số thuế: 0108063862

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HB

Mã số thuế: 3502394949

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HAMIPO

Mã số thuế: 0109089817

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HAHA

Mã số thuế: 0108474319

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM H&A

Mã số thuế: 5400505621

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM GUSTAR

Mã số thuế: 0314374768

CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM GENNA

Mã số thuế: 0108531207

Tìm thông tin Doanh nghiệp