Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
3Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
4Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
5Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế6920
6Hoạt động tư vấn quản lý7020
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự9524
9Khai thác gỗ0220
10Khai thác lâm sản khác trừ gỗ0231
11Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ0232
12Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ1610
13Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác1621
14Sản xuất đồ gỗ xây dựng1622
15Sản xuất bao bì bằng gỗ1623
16Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện1629
17Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế3100
18Đại lý, môi giới, đấu giá4610
19Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
20Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
21Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI THẢO LÊ (Tên nước ngoài: THAO LE SERVICES AND TRADING COMPANY LIMTED), Mã số thuế: 0109615499, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 15 phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ KHÁNH LÊ, Số điện thoại: 0988422893, Địa chỉ: Số 15 phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp