Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý du lịch7911
2Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
3Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
5Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ9633
6Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
7Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
8Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
9Điều hành tua du lịch7912
10Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
11Vận tải đường ống4940
12Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
13Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không5223
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
18Cơ sở lưu trú khác5590
19Đại lý, môi giới, đấu giá4610
20Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
21Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
22Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
23Dịch vụ ăn uống khác5629
24Dịch vụ phục vụ đồ uống5630

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH NHÃ AN, Mã số thuế: 0109615467, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 72B Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHẠM THỊ LAN, Số điện thoại: 0988726606, Địa chỉ: Số 72B Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH NHÃN THIÊN

Mã số thuế: 0401364170

CÔNG TY TNHH NHÃN NHỰA ASVN

Mã số thuế: 3702329626

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC VẠN PHÚ

Mã số thuế: 0315695901

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC VIỆT HÀN

Mã số thuế: 0313734908

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC TV

Mã số thuế: 3702668837

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC THÀNH TÍN

Mã số thuế: 3702930315

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314788938

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC SHINJIN VINA

Mã số thuế: 1101381988

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC QC

Mã số thuế: 0314769195

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC PHÚC AN

Mã số thuế: 0316238707

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC MAXPRO

Mã số thuế: 0316656292

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC JOON WOO VINA

Mã số thuế: 1101544209

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC HOÀNG NAM

Mã số thuế: 0316734127

CÔNG TY TNHH NHÃN MÁC GIA PHÁT

Mã số thuế: 0313112431

CÔNG TY TNHH NHÃN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 3702599132

CÔNG TY TNHH NHÃN HONYO (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0312429115

CÔNG TY TNHH NHÃN DOANH

Mã số thuế: 0313712848

CÔNG TY TNHH NHÃ UYÊN PHƯƠNG NHÃ

Mã số thuế: 0315071759

CÔNG TY TNHH NHÃ UYÊN LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801431624

CÔNG TY TNHH NHÃ TƯỜNG

Mã số thuế: 1201321742

CÔNG TY TNHH NHÃ TRUNG

Mã số thuế: 0312023115

CÔNG TY TNHH NHÃ THƯƠNG

Mã số thuế: 2901572648

CÔNG TY TNHH NHÃ THÀNH NGUYÊN

Mã số thuế: 0312662249

CÔNG TY TNHH NHÃ THIÊN

Mã số thuế: 0312742864

CÔNG TY TNHH NHÃ PHÚC

Mã số thuế: 0313925596

CÔNG TY TNHH NHÃ PHÚC PHÚ

Mã số thuế: 3603375237

CÔNG TY TNHH NHÃ PHAN

Mã số thuế: 1801560372

CÔNG TY TNHH NHÃ NẠP LÂM

Mã số thuế: 0313453008

CÔNG TY TNHH NHÃ NƯƠNG

Mã số thuế: 4201764965

CÔNG TY TNHH NHÃ NGỌC

Mã số thuế: 1001020466

CÔNG TY TNHH NHÃ NGẦN

Mã số thuế: 0801318450

CÔNG TY TNHH NHÃ NGUYỄN

Mã số thuế: 3603464399

CÔNG TY TNHH NHÃ NAM GROUP

Mã số thuế: 0108600690

CÔNG TY TNHH NHÃ MY

Mã số thuế: 3502402477

CÔNG TY TNHH NHÃ MINH GIA

Mã số thuế: 3701877764

CÔNG TY TNHH NHÃ LÂM FOOD

Mã số thuế: 3702831071

CÔNG TY TNHH NHÃ LUÂN

Mã số thuế: 4601547034

CÔNG TY TNHH NHÃ LIÊM

Mã số thuế: 3603426280

CÔNG TY TNHH NHÃ LINH VY

Mã số thuế: 4601166737

CÔNG TY TNHH NHÃ HƯNG PHÁT WOODLANDS

Mã số thuế: 3702784495

CÔNG TY TNHH NHÃ CHÂU

Mã số thuế: 1402068930

CÔNG TY TNHH NHÃ CHÂU THƯ CÁC

Mã số thuế: 0315269886

CÔNG TY TNHH NHÃ CA SALON

Mã số thuế: 0316664399

Tìm thông tin Doanh nghiệp