Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
2Cung ứng lao động tạm thời7820
3Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
4Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
5Vệ sinh chung nhà cửa8121
6Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
7Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
8Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220
9Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LAO ĐỘNG MIỀN BẮC (Tên nước ngoài: NORTHERN LABOR GROUP JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109615266, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 39 ngõ 35 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN ANH SƠN, Số điện thoại: 0974970260, Địa chỉ: Số 39 ngõ 35 đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LUKA

Mã số thuế: 0202003571

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LTT

Mã số thuế: 0108265467

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LTQ

Mã số thuế: 1701520256

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LTP

Mã số thuế: 0316858933

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LTD

Mã số thuế: 0315754850

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LLC

Mã số thuế: 6200094327

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LISAN

Mã số thuế: 0109118546

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LIMO

Mã số thuế: 0314369817

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LEXCOM

Mã số thuế: 0107717752

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LENDA

Mã số thuế: 0109308875

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LDA

Mã số thuế: 1301079037

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LCD

Mã số thuế: 3603638687

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LAVA

Mã số thuế: 0108532779

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LAP

Mã số thuế: 1301009054

Tìm thông tin Doanh nghiệp