Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)6499
2Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
3Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
4Sản xuất đồ chơi, trò chơi3240
5Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
6Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
7Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
9Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
10Xuất bản phần mềm5820
11Giáo dục thể thao và giải trí8551
12Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
13Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
14Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
15Giáo dục nghề nghiệp8532
16Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
17Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
18Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet4791
19Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi8220
20Hoạt động viễn thông khác6190
21Lập trình máy vi tính6201
22Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
23Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
24Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
25Cổng thông tin6312
26Hoạt động thông tấn6391
27Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu6399
28Quảng cáo7310
29Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN F365 (Tên nước ngoài: F365 JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109614600, được thành lập ngày 29/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 8, Số 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà ĐÀO TRƯỜNG GIANG, Số điện thoại: 0911396886, Địa chỉ: Tầng 8, Số 434 Trần Khát Chân, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON LOGISTICS

Mã số thuế: 0312130117

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCON LAND

Mã số thuế: 0401926327

CÔNG TY CỔ PHẦN FALCOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106811375

CÔNG TY CỔ PHẦN FALAS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108457641

CÔNG TY CỔ PHẦN FALAI

Mã số thuế: 3702853396

CÔNG TY CỔ PHẦN FAL SÀI GÒN

Mã số thuế: 0315644992

CÔNG TY CỔ PHẦN FAKE KHÔNG GIAN

Mã số thuế: 0105070646

CÔNG TY CỔ PHẦN FAJ

Mã số thuế: 0314647937

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRYLAND

Mã số thuế: 0107612566

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIRHOMES

Mã số thuế: 0108683087

CÔNG TY CỔ PHẦN FAIEX

Mã số thuế: 0109590117

CÔNG TY CỔ PHẦN FAHAMI

Mã số thuế: 0313922080

CÔNG TY CỔ PHẦN FAF

Mã số thuế: 0316700128

CÔNG TY CỔ PHẦN FAFU

Mã số thuế: 0109172462

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314603979

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107170526

CÔNG TY CỔ PHẦN FADO GLOBAL

Mã số thuế: 0316534223

CÔNG TY CỔ PHẦN FACTORY BOX

Mã số thuế: 0109276983

CÔNG TY CỔ PHẦN FACTORY 88

Mã số thuế: 2500630331

CÔNG TY CỔ PHẦN FACOOK

Mã số thuế: 0108271090

CÔNG TY CỔ PHẦN FACOMAX VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106849019

CÔNG TY CỔ PHẦN FACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311507145

CÔNG TY CỔ PHẦN FACHU

Mã số thuế: 0801358781

CÔNG TY CỔ PHẦN FACENCO

Mã số thuế: 0313720905

CÔNG TY CỔ PHẦN FACECAR

Mã số thuế: 1801498050

CÔNG TY CỔ PHẦN FACECAR NGHỆ AN

Mã số thuế: 2901878026

CÔNG TY CỔ PHẦN FABUL

Mã số thuế: 0109190408

CÔNG TY CỔ PHẦN FABULA

Mã số thuế: 0313437341

CÔNG TY CỔ PHẦN FABL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107702883

CÔNG TY CỔ PHẦN FA68

Mã số thuế: 0316259873

CÔNG TY CỔ PHẦN FA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201749945

CÔNG TY CỔ PHẦN F9

Mã số thuế: 6001653877

CÔNG TY CỔ PHẦN F9 ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0105529601

CÔNG TY CỔ PHẦN F86 VIỆT NAM

Mã số thuế: 5400498484

CÔNG TY CỔ PHẦN F5M

Mã số thuế: 0109149061

CÔNG TY CỔ PHẦN F5F VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109369187

CÔNG TY CỔ PHẦN F5 VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106478886

CÔNG TY CỔ PHẦN F5 TOUR

Mã số thuế: 0109392595

CÔNG TY CỔ PHẦN F5 MEDIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106560347

CÔNG TY CỔ PHẦN F4U GROUP

Mã số thuế: 0107859919

CÔNG TY CỔ PHẦN F3M

Mã số thuế: 0107121712

Tìm thông tin Doanh nghiệp