Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê băng, đĩa video77220
2Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
3Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
4Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
5Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
6Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
8Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
9Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
10Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
11Giáo dục trung học cơ sở85311
12Giáo dục trung học phổ thông85312
13Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
14Dịch vụ đóng gói82920
15Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
16Cung ứng lao động tạm thời78200
17Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
18Photo, chuẩn bị tài liệu82191
19Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
20Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
21Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
22Đào tạo cao đẳng85410
23Đào tạo đại học và sau đại học85420
24Giáo dục thể thao và giải trí85510
25Giáo dục nghề nghiệp8532
26Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp85321
27Dạy nghề85322
28Giáo dục văn hoá nghệ thuật85520
29Giáo dục khác chưa được phân vào đâu85590
30Dịch vụ hỗ trợ giáo dục85600
31Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính62090
32Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan63110
33Cổng thông tin63120
34Hoạt động trung gian tiền tệ khác64190
35Hoạt động công ty nắm giữ tài sản64200
36Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác64300
37Hoạt động thông tấn63210
38Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu63290
39Hoạt động ngân hàng trung ương64110
40Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
41Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
42Hoạt động sản xuất phim điện ảnh59111
43Hoạt động sản xuất phim video59112
44Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình59113
45Hoạt động hậu kỳ59120
46Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu61909
47Lập trình máy vi tính62010
48Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính62020
49Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình59130
50Hoạt động viễn thông khác6190
51Hoạt động của các điểm truy cập internet61901
52Cho thuê ôtô77101
53Cho thuê xe có động cơ khác77109
54Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
55Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu74909
56Hoạt động thú y75000
57Cho thuê xe có động cơ7710
58Bảo hiểm nhân thọ65110
59Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
60Hoạt động khí tượng thuỷ văn74901
61Hoạt động cho thuê tài chính64910
62Hoạt động cấp tín dụng khác64920
63Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)64990
64Đại lý, môi giới, đấu giá4610
65Đại lý46101
66Môi giới46102
67Đấu giá46103
68Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
69Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
70Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
71Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
72Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
73Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
74Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
75Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
76Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
77Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
78Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
79Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
80Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
81Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Đào Tạo Và Truyền Thông Thanh Giang Motion (Tên nước ngoài: Thanh Giang Motion Training And Communication Company Limited), Mã số thuế: 0109608501, được thành lập ngày 23/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 5 ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Hào

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE Ý MỸ

Mã số thuế: 4201924055

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE THÁI DƯƠNG

Mã số thuế: 3301687575

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE PHÚC NGUYÊN

Mã số thuế: 3301661908

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE MINH LONG

Mã số thuế: 4001154384

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 3702825310

CÔNG TY TNHH ĐÁ GRANITE HIẾU ANH

Mã số thuế: 1402163630

CÔNG TY TNHH ĐÁ DĨA PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401046496

CÔNG TY TNHH ĐÁ CHÀM HÀ NỘI

Mã số thuế: 0108383975

CÔNG TY TNHH ĐÁ CHUNG THỦY

Mã số thuế: 2802924056

CÔNG TY TNHH ĐÀO VĂN PHONG

Mã số thuế: 0801241705

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VŨ THÀNH

Mã số thuế: 3702974785

Tìm thông tin Doanh nghiệp