Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY MB "7 PROJEKTAI"-THẦU CHÍNH THỰC HIỆN CVQLXD BẢO TÀNG ĐẠI DƯƠNG THUỘC DA HANOI LOTTE WORLD, Mã số thuế: 0109556042, được thành lập ngày 17/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại tầng hầm 1 và 2 Lotte Mall Hà Nội, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LEE SANG TAE

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY NAGASE INTERGREX CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-013

CÔNG TY NAGASE INTERGREX CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-012

CÔNG TY NAGASE INTERGREX CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-004

CÔNG TY NAGASE INTEGREX

Mã số thuế: 0201183314-002

CÔNG TY MỸ THUẬT TRUNG ƯƠNG

Mã số thuế: 0106000715

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG CHUNG RUNG

Mã số thuế: 4300479648-032

CÔNG TY MWH AMERCAS

Mã số thuế: 3100426421-001

CÔNG TY MUSGRAVE AGENCIES C.C

Mã số thuế: 0105473719-001

CÔNG TY MURPHYS WAVES LTD

Mã số thuế: 0105815546-004

CÔNG TY MU.AN.JA.ICO

Mã số thuế: 0311268546-004

CÔNG TY MOODY'S ANALYTICS

Mã số thuế: 0102856600-026

CÔNG TY MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-011

CÔNG TY MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-010

CÔNG TY MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-009

CÔNG TY MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-008

CÔNG TY MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-007

CÔNG TY MITSUI BUSSAN MACHINE TEC CO., LTD

Mã số thuế: 0201183314-006

CÔNG TY MIKI INDUSTRY CO., LTD

Mã số thuế: 0201111292-002

CÔNG TY MIKADO PHILIPPINES

Mã số thuế: 0200849087-009

CÔNG TY MICATECH INC., USA

Mã số thuế: 0200849489-020

CÔNG TY MI (BVI) LTD.

Mã số thuế: 0400600587-002

CÔNG TY METAL IMPREGNATIONS (INDIA) PVT. LTD

Mã số thuế: 0105491531-007

CÔNG TY MENARD SNC

Mã số thuế: 3500893861-001

CÔNG TY MEKONG ECONOMICS

Mã số thuế: 0105570430-001

CÔNG TY MEE KANG CO., LTD

Mã số thuế: 3603371874

CÔNG TY MEDIABANC (M) SDN-BHD

Mã số thuế: 0105597880-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp