Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
2Hoạt động tư vấn quản lý7020
3Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
4Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
5Cho thuê xe có động cơ7710
6Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
11Đại lý, môi giới, đấu giá4610
12Giáo dục thể thao và giải trí8551
13Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
14Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
15Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
16Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
17Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
18Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ HÀ NỘI (Tên nước ngoài: HA NOI TRAINING AND FOSTERING MANAGERS JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109545241, được thành lập ngày 09/03/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 140, Tổ 16, Đường Yên Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp