Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
2Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
3Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
4Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
5Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
6Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
7Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
8Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
9Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
10Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
11Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
12Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
13Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
14Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
15Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
16Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
17Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
18Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
19Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
20Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
21Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
22Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
23Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
24Vận tải hành khách đường bộ khác4932
25Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
26Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
27Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
28Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
29Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
30Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
31Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
32Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
33Vận tải đường ống49400
34Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
35Dịch vụ đại lý tàu biển52291
36Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
37Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
38Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
39Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
40Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
41Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
42Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
43Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
44Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
45Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
46Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
47Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
48Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
49Bán buôn tổng hợp46900
50Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
51Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
52Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
53Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
54Bán buôn cao su46694
55Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
56Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
57Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
58Bán buôn xi măng46632
59Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
60Bán buôn kính xây dựng46634
61Bán buôn sơn, vécni46635
62Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
63Bán buôn đồ ngũ kim46637
64Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
65Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
66Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
67Bán buôn quặng kim loại46621
68Bán buôn sắt, thép46622
69Bán buôn kim loại khác46623
70Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
71Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
72Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
73Bán buôn dầu thô46612
74Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
75Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
76Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
77Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
78Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
79Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
80Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
81Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
82Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
83Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
84Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
85Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
86Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
87Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
88Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
89Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
90Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
91Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
92Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
93Dịch vụ đóng gói82920
94Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
95Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí77210
96Cho thuê băng, đĩa video77220
97Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác77290
98Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
99Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
100Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
101Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
102Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
103Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
104Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
105Cung ứng lao động tạm thời78200
106Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
107Photo, chuẩn bị tài liệu82191
108Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
109Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
110Quán rượu, bia, quầy bar56301
111Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
112Xuất bản sách58110
113Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
114Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
115Hoạt động xuất bản khác58190
116Xuất bản phần mềm58200
117Cho thuê xe có động cơ7710
118Cho thuê ôtô77101
119Cho thuê xe có động cơ khác77109
120Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
121Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
122Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
123Dịch vụ ăn uống khác56290
124Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
125Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
126Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
127Bưu chính53100
128Chuyển phát53200
129Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
130Khách sạn55101
131Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
132Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
133Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
134Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
135Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
136Hoàn thiện công trình xây dựng43300
137Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
138Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
139Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
140Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học26700
141Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học26800
142Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
143Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
144Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
145Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
146Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
147Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
148Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
149Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
150Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
151Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
152Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
153Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
154Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
155Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
156Bán buôn đồ uống4633
157Bán buôn đồ uống có cồn46331
158Bán buôn đồ uống không có cồn46332
159Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
160Sản xuất thiết bị truyền thông26300
161Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng26400
162Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển26510
163Sản xuất đồng hồ26520
164Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp26600
165Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu2599
166Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn25991
167Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu25999
168Sản xuất linh kiện điện tử26100
169Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính26200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Ktdv Hà Nội (Tên nước ngoài: Ktdv Ha Noi Company Limited), Mã số thuế: 0109510954, được thành lập ngày 27/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 2, ngõ 99, Thôn Cầu, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Hiếu

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH KWANT

Mã số thuế: 0402102587

CÔNG TY TNHH KWANG JIN VINA

Mã số thuế: 0315170171

CÔNG TY TNHH KWAII

Mã số thuế: 0316860650

CÔNG TY TNHH KVN GLOBAL WEBBING

Mã số thuế: 3702995827

CÔNG TY TNHH KVN FISH AND MORE

Mã số thuế: 6300297666

CÔNG TY TNHH KVINA GOLD

Mã số thuế: 5801446116

CÔNG TY TNHH KVIC PARTNERS

Mã số thuế: 0314945997

CÔNG TY TNHH KVD

Mã số thuế: 0316729649

CÔNG TY TNHH KVCONS

Mã số thuế: 4201802272

CÔNG TY TNHH KVB PRIME VIETNAM

Mã số thuế: 0315982529

CÔNG TY TNHH KV VENDING

Mã số thuế: 2301025724

CÔNG TY TNHH KV TRẦN

Mã số thuế: 3401224891

CÔNG TY TNHH KV INDUSTRIES

Mã số thuế: 4201923326

CÔNG TY TNHH KV IMAGES

Mã số thuế: 0314750067

CÔNG TY TNHH KV E&C; VIETNAM

Mã số thuế: 2301173754

CÔNG TY TNHH KUWAIT INSURANCE

Mã số thuế: 0316948400

CÔNG TY TNHH KUVAROSE

Mã số thuế: 0401884525

CÔNG TY TNHH KUSANO SANGYO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109624704

CÔNG TY TNHH KUROSU HÀ NAM

Mã số thuế: 0700798232

CÔNG TY TNHH KURITA - GK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107595328

CÔNG TY TNHH KURASHICO

Mã số thuế: 0315199438

CÔNG TY TNHH KUNGFU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108149502

CÔNG TY TNHH KUNATH

Mã số thuế: 0315245638

CÔNG TY TNHH KUMHO

Mã số thuế: 0316881763

CÔNG TY TNHH KUMAR BROTHERS

Mã số thuế: 0315602456

CÔNG TY TNHH KULICKE & SOFFA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314942072

CÔNG TY TNHH KULIA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109666905

CÔNG TY TNHH KUKAI

Mã số thuế: 0108184088

CÔNG TY TNHH KUKA ROBOTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108097050

CÔNG TY TNHH KUDA

Mã số thuế: 0316722280

CÔNG TY TNHH KUCKOO VINA

Mã số thuế: 2400918704

CÔNG TY TNHH KUC KUC

Mã số thuế: 0315239257

CÔNG TY TNHH KUBACH & SAMBROOK METALS

Mã số thuế: 0314998170

CÔNG TY TNHH KU-TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0108365870

CÔNG TY TNHH KTX VINA

Mã số thuế: 2400872231

CÔNG TY TNHH KTT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108186800

CÔNG TY TNHH KTSOLUTION

Mã số thuế: 0315170911

CÔNG TY TNHH KTPHARMA

Mã số thuế: 3301691814

CÔNG TY TNHH KTP VINA

Mã số thuế: 0109706435

CÔNG TY TNHH KTN VINA

Mã số thuế: 0316699095

CÔNG TY TNHH KTMAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107456500

CÔNG TY TNHH KTL VINA

Mã số thuế: 0316815792

CÔNG TY TNHH KTKS BẢO TÍN TRẦN GIA

Mã số thuế: 0315300857

CÔNG TY TNHH KTK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108094282

CÔNG TY TNHH KTIMI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108902652

CÔNG TY TNHH KTH DUKE 8283

Mã số thuế: 0316944075

CÔNG TY TNHH KTEK

Mã số thuế: 0315975930

CÔNG TY TNHH KTECHPHARM

Mã số thuế: 0315363286

Tìm thông tin Doanh nghiệp