Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
2Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
3Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
4Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
5Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
6Bán buôn đồ ngũ kim46637
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
8Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
9Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
10Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
11Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
12Bán buôn cao su46694
13Bán buôn kim loại khác46623
14Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
15Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
16Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
17Bán buôn xi măng46632
18Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
19Bán buôn kính xây dựng46634
20Bán buôn sơn, vécni46635
21Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan46614
22Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
23Bán buôn quặng kim loại46621
24Bán buôn sắt, thép46622
25Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
26Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác46611
27Bán buôn dầu thô46612
28Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan46613
29Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45111
30Bán buôn xe có động cơ khác45119
31Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45120
32Đại lý ô tô và xe có động cơ khác4513
33Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45301
34Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45302
35Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác45303
36Bán mô tô, xe máy4541
37Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)45131
38Đại lý xe có động cơ khác45139
39Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác45200
40Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
41Bán buôn mô tô, xe máy45411
42Bán lẻ mô tô, xe máy45412
43Đại lý mô tô, xe máy45413
44Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy45420
45Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
46Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45431
47Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45432
48Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy45433
49Đại lý, môi giới, đấu giá4610
50Đại lý46101
51Môi giới46102
52Đấu giá46103
53Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
54Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
55Bán buôn hoa và cây46202
56Bán buôn động vật sống46203
57Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
58Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước43221
59Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí43222
60Lắp đặt hệ thống xây dựng khác43290
61Hoàn thiện công trình xây dựng43300
62Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác43900
63Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác4511
64Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
65Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
66Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
67Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
68Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
69Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
70Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
71Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
72Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
73Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
74Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
75Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
76Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
77Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
78Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
79Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
80Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
81Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
82Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
83Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
84Bán buôn tổng hợp46900
85Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
86Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
87Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
88Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
89Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
90Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
91Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
92Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
93Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
94Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
95Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
96Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
97Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh4774
98Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47741
99Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh47749
100Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
101Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
102Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
103Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
104Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
105Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
106Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
107Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
108Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
109Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
110Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
111Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
112Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
113Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
114Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
115Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
116Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
117Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
118Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
119Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
120Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
121Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
122Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
123Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
124Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ47823
125Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ4789
126Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ47891
127Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ47892
128Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ4781
129Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ47811
130Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ47812
131Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ47813
132Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ47814
133Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ4782
134Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ47821
135Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ47822
136Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
137Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
138Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
139Dịch vụ ăn uống khác56290
140Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ47893
141Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ47899
142Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet47910
143Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu47990
144Vận tải hành khách đường sắt49110
145Vận tải hàng hóa đường sắt49120
146Vận tải bằng xe buýt49200
147Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
148Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
149Quán rượu, bia, quầy bar56301
150Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
151Xuất bản sách58110
152Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
153Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
154Hoạt động xuất bản khác58190
155Xuất bản phần mềm58200
156Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại82300
157Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng82910
158Dịch vụ đóng gói82920
159Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu82990
160Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
161Photo, chuẩn bị tài liệu82191
162Hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác82199
163Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi82200
164Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
165Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
166Bán buôn gạo46310
167Bán buôn thực phẩm4632
168Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
169Bán buôn thủy sản46322
170Bán buôn rau, quả46323
171Bán buôn cà phê46324
172Bán buôn chè46325
173Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
174Bán buôn thực phẩm khác46329
175Bán buôn đồ uống4633
176Bán buôn đồ uống có cồn46331
177Bán buôn đồ uống không có cồn46332
178Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
179Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
180Bán buôn vải46411
181Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
182Bán buôn hàng may mặc46413
183Bán buôn giày dép46414
184Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
185Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
186Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
187Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
188Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
189Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
190Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
191Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
192Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
193Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
194Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
195Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
196Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
197Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
198Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
199Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
200Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
201Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
202Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
203Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Và Xây Dựng Hưng Thịnh Việt (Tên nước ngoài: Hung Thinh Viet Construction And Trading Service Company Limited), Mã số thuế: 0109501780, được thành lập ngày 19/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 54, Thôn Nhì, Tập thể Xí nghiệp Bắc Hà, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Vũ Việt

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp