Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

KHUẤT VĂN THẮNG, Mã số thuế: 0109492261, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm Đình, Thôn Mông Phụ, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Khuất Văn Thắng, Số điện thoại: 0904123558, Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Mông Phụ, Xã Đường Lâm, Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

KHÁCH SẠN HOA LƯ

Mã số thuế: 6000511358-001

KHÁCH SẠN HNAM CHANG NGEH

Mã số thuế: 0316527113-001

KHÁCH SẠN GRAND PALACE

Mã số thuế: 3502332043

KHÁCH SẠN GOLDEN SEA 2

Mã số thuế: 0400458348-001

KHÁCH SẠN EQUATORIAL TP.HCM

Mã số thuế: 0311268874

KHÁCH SẠN DRAGON NỘI BÀI AIRPORT

Mã số thuế: 0106777646

KHÁCH SẠN BẾN THÀNH (REX)

Mã số thuế: 0312100874

KHÁCH SẠN BÌNH DÂN 2

Mã số thuế: 1600676137-001

KHÁCH SẠN A25

Mã số thuế: 0105001360-001

KHÁCH SẠN A25

Mã số thuế: 0104387640-002

KHÀ MẠNH HÙNG

Mã số thuế: 8131198943

KHUẤT ĐĂNG HẢI

Mã số thuế: 0105559571

KHUẤT ĐÌNH QUY

Mã số thuế: 8142668975

KHUẤT ĐÌNH MINH

Mã số thuế: 0105206858

KHUẤT ĐÌNH HIỂN

Mã số thuế: 8375695587

KHUẤT VĂN ĐINH_ĐƯỜNG LÂM

Mã số thuế: 0103993159-030

KHUẤT VĂN ĐINH_LÊ LỢI

Mã số thuế: 0103712545-015

KHUẤT VĂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0105503709

KHUẤT VĂN TOÀN

Mã số thuế: 0109475523

KHUẤT VĂN TIẾN

Mã số thuế: 0105271247

Tìm thông tin Doanh nghiệp