Ngành nghề kinh doanh

1Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
2Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
3Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
4Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
5Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
6Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
7Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
8Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
9Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
10Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
11Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
12Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
13Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
14Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
15Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
16Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
17Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
18Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
19Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
20Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
21Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
22Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
23Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
24Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
25Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
26Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
27Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
28Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
29Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
30Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
31Bán buôn xi măng46632
32Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
33Bán buôn kính xây dựng46634
34Bán buôn sơn, vécni46635
35Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
36Bán buôn đồ ngũ kim46637
37Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
38Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
39Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
40Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
41Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
42Bán buôn cao su46694
43Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
44Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
45Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
46Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
47Bán buôn tổng hợp46900
48Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
49Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
50Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
51Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
52Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
53Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
54Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
55Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
56Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
57Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
58Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
59Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
60Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
61Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
62Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
63Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
64Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
65Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
66Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
67Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
68Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
69Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
70Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
71Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh47511
72Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh47519
73Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
74Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
75Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
76Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
77Bán buôn chè46325
78Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
79Bán buôn thực phẩm khác46329
80Bán buôn đồ uống4633
81Bán buôn đồ uống có cồn46331
82Bán buôn đồ uống không có cồn46332
83Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
84Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
85Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
86Bán buôn thủy sản46322
87Bán buôn rau, quả46323
88Bán buôn cà phê46324
89Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
90Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
91Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
92Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
93Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
94Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
95Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
96Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
97Bán buôn vải46411
98Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
99Bán buôn hàng may mặc46413
100Bán buôn giày dép46414
101Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
102Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
103Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
104Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
105Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
106Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
107Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
108Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
109Đại lý, môi giới, đấu giá4610
110Đại lý46101
111Môi giới46102
112Đấu giá46103
113Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
114Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
115Bán buôn gạo46310
116Bán buôn thực phẩm4632
117Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
118Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
119Bán buôn hoa và cây46202
120Bán buôn động vật sống46203

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Số Gmart (Tên nước ngoài: Gmart Digital Joint Stock Company), Mã số thuế: 0109492166, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 01 Ngõ 36 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Tuấn Anh, Số điện thoại: 02466875569, Địa chỉ: Số 01 Ngõ 36 Nguyễn Khả Trạc, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VTECO

Mã số thuế: 0109567693

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VNTEK

Mã số thuế: 0109735411

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TUKEN

Mã số thuế: 0109535243

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TTS

Mã số thuế: 0314958851

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TITAN

Mã số thuế: 0315169715

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TAT

Mã số thuế: 0109542850

Tìm thông tin Doanh nghiệp