Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
2Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
3Lập trình máy vi tính6201
4Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
5Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
6Hoạt động tư vấn quản lý7020
7Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
8Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
9Đại lý, môi giới, đấu giá4610
10Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799
11Bán buôn tổng hợp4690

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH INU VINA (Tên nước ngoài: INU VINA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109491998, được thành lập ngày 13/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 1, số 3/337/75/7 phố Dịch Vọng, tổ 36, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà LEE JOO YOUL, Số điện thoại: 0914316808, Địa chỉ: Tầng 1, số 3/337/75/7 phố Dịch Vọng, tổ 36, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INVT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105945993

CÔNG TY TNHH INVI

Mã số thuế: 0316288345

CÔNG TY TNHH INVISTUDIO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109153893

CÔNG TY TNHH INVISION

Mã số thuế: 0315410088

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316319434

CÔNG TY TNHH INVISALIGN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315613803

CÔNG TY TNHH INVINA

Mã số thuế: 0201734674

CÔNG TY TNHH INVIKOTD

Mã số thuế: 0314416954

CÔNG TY TNHH INVIHOME VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108047116

CÔNG TY TNHH INVIFARM

Mã số thuế: 0107635073

CÔNG TY TNHH INVICTUS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315468835

CÔNG TY TNHH INVI GAME

Mã số thuế: 0315455748

CÔNG TY TNHH INVI BRIDGE

Mã số thuế: 0312909263

CÔNG TY TNHH INVESTUS

Mã số thuế: 0316051850

CÔNG TY TNHH INVESTTEKO

Mã số thuế: 0314659957

CÔNG TY TNHH INVESTTECH KREDIT (NTNN)

Mã số thuế: 0315981067

CÔNG TY TNHH INVESTPUSH

Mã số thuế: 0310687375

CÔNG TY TNHH INVESTMENT SGD

Mã số thuế: 0316918653

CÔNG TY TNHH INVESTMENT PLUS

Mã số thuế: 0315570691

CÔNG TY TNHH INVESTMENT ONE NETWORK

Mã số thuế: 3702620401

CÔNG TY TNHH INVESTMENT LAND

Mã số thuế: 0313851136

CÔNG TY TNHH INVESTELECOM VIỆT NAM

Mã số thuế: 4201572004

CÔNG TY TNHH INVESTCO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106394971

CÔNG TY TNHH INVEST VIETNAM

Mã số thuế: 0202020270

CÔNG TY TNHH INVEST PARK NHA TRANG

Mã số thuế: 4201457523

CÔNG TY TNHH INVEST NGUYỄN GIA PHÁT

Mã số thuế: 0315404905

CÔNG TY TNHH INVEST MEKONG

Mã số thuế: 1501106591

CÔNG TY TNHH INVEST IN VIETNAM

Mã số thuế: 0312230104

CÔNG TY TNHH INVEST H&Q

Mã số thuế: 0801269806

CÔNG TY TNHH INVEST - PRODUCT

Mã số thuế: 0108761497

CÔNG TY TNHH INVESIFY

Mã số thuế: 0108033723

CÔNG TY TNHH INVESCONST

Mã số thuế: 0311609242

CÔNG TY TNHH INVECON QUỲ HỢP

Mã số thuế: 2901388790

CÔNG TY TNHH INVECON HƯNG NGUYÊN

Mã số thuế: 2901396382

CÔNG TY TNHH INVE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314404596

CÔNG TY TNHH INVE VIỆT NAM (NT)

Mã số thuế: 0314861426

CÔNG TY TNHH INVAIDO

Mã số thuế: 0314429752

CÔNG TY TNHH INVAGRI

Mã số thuế: 0315965280

CÔNG TY TNHH INUS TECH

Mã số thuế: 0314025118

CÔNG TY TNHH INUS HOME VINA

Mã số thuế: 3603624081

CÔNG TY TNHH INUS HOME VINA

Mã số thuế: 3603594824

Tìm thông tin Doanh nghiệp