Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn gạo46310
2Bán buôn thực phẩm4632
3Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt46321
4Bán buôn thủy sản46322
5Bán buôn hoa và cây46202
6Bán buôn động vật sống46203
7Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản46204
8Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)46209
9Môi giới46102
10Đấu giá46103
11Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống4620
12Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác46201
13Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét23920
14Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác23930
15Đại lý, môi giới, đấu giá4610
16Đại lý46101
17Sản xuất bao bì từ plastic22201
18Sản xuất sản phẩm khác từ plastic22209
19Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh23100
20Sản xuất sản phẩm chịu lửa23910
21Bán buôn quặng kim loại46621
22Bán buôn sắt, thép46622
23Bán buôn kim loại khác46623
24Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác46624
25Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
26Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
27Bán buôn xi măng46632
28Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
29Bán buôn kính xây dựng46634
30Bán buôn sơn, vécni46635
31Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
32Bán buôn đồ ngũ kim46637
33Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
34Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
35Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp46691
36Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)46692
37Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh46693
38Bán buôn cao su46694
39Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt46695
40Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép46696
41Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại46697
42Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu46699
43Bán buôn tổng hợp46900
44Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47110
45Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
46Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại47191
47Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp47199
48Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh47210
49Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
50Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh47221
51Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh47222
52Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh47223
53Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh47224
54Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh47229
55Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh47230
56Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh47240
57Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh47300
58Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
59Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
60Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
61Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
62Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
63Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh47521
64Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh47522
65Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47523
66Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh47524
67Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47525
68Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh47529
69Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh47530
70Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
71Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
72Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
73Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
74Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
75Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
76Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
77Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
78Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
79Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
80Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
81Bán buôn rau, quả46323
82Bán buôn cà phê46324
83Bán buôn chè46325
84Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột46326
85Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào46340
86Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
87Bán buôn vải46411
88Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
89Bán buôn thực phẩm khác46329
90Bán buôn đồ uống4633
91Bán buôn đồ uống có cồn46331
92Bán buôn đồ uống không có cồn46332
93Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm46510
94Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông46520
95Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp46530
96Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
97Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự46496
98Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm46497
99Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao46498
100Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu46499
101Bán buôn hàng may mặc46413
102Bán buôn giày dép46414
103Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
104Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác46491
105Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế46492
106Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh46493
107Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh46494
108Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện46495
109Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa1702
110Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa17021
111Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn17022
112Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu17090
113In ấn18110
114Dịch vụ liên quan đến in18120
115Sao chép bản ghi các loại18200
116Sản xuất than cốc19100
117Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế19200
118Sản xuất hoá chất cơ bản20110
119Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ20120
120Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
121Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh47711
122Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh47712
123Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh47713
124Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
125Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh47721
126Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh47722
127Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
128Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47731
129Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh47732
130Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh47733
131Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh47734
132Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh47735
133Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh47736
134Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh47737
135Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh47738
136Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47739
137Vận tải hành khách đường bộ khác4932
138Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh49321
139Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu49329
140Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
141Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng49331
142Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)49332
143Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông49333
144Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ49334
145Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác49339
146Vận tải đường ống49400
147Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
148Khách sạn55101
149Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55102
150Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày55103
151Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự55104
152Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
153Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống56101
154Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác56109
155Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)56210
156Dịch vụ ăn uống khác56290
157Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
158Quán rượu, bia, quầy bar56301
159Dịch vụ phục vụ đồ uống khác56309
160Xuất bản sách58110
161Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ58120
162Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ58130
163Hoạt động xuất bản khác58190
164Xuất bản phần mềm58200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Đầu Tư Vạn Phúc, Mã số thuế: 0109491726, được thành lập ngày 12/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại BT Song lập HA03-124, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Thị Phương Thúy, Số điện thoại: 0966624877, Địa chỉ: BT Song lập HA03-124, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MAY BÌNH AN

Mã số thuế: 1101878804

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LỰC VIỆT

Mã số thuế: 0402082073

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LIÊN HOÀNG

Mã số thuế: 3603419149

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LIÊN DƯ

Mã số thuế: 0202066853

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LINH DƯƠNG

Mã số thuế: 1001219036

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LFAP

Mã số thuế: 0401999798

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT LAN PHƯƠNG

Mã số thuế: 3702948175

Tìm thông tin Doanh nghiệp