Ngành nghề kinh doanh

1Cung ứng lao động tạm thời78200
2Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
3Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
4Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
5Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
6Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng46639
7Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
8Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
9Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
10Bán buôn kính xây dựng46634
11Bán buôn sơn, vécni46635
12Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh46636
13Bán buôn đồ ngũ kim46637
14Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
15Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến46631
16Bán buôn xi măng46632
17Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi46633
18Đại lý, môi giới, đấu giá4610
19Đại lý46101
20Môi giới46102
21Đấu giá46103

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Truyền Thông Liên Việt - Miền Bắc (Tên nước ngoài: Northern - Lien Viet Media Company Limited), Mã số thuế: 0109466416, được thành lập ngày 21/12/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 129 phố Thú Y, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Tuấn Anh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Quảng cáo.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHAN

Mã số thuế: 2500651532

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ONE MEDIA

Mã số thuế: 1801699127

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ONE ASIA

Mã số thuế: 0315287564

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NEWSINT

Mã số thuế: 0316694026

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NAM Á

Mã số thuế: 0109507824

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG NAM DU

Mã số thuế: 0310926383

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỸ PHONG

Mã số thuế: 0315928426

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỌT GAME

Mã số thuế: 0315996377

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MY YOUTH

Mã số thuế: 0316686219

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MINH PHONG

Mã số thuế: 0109275073

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MINH HÀI

Mã số thuế: 0314793303

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MINH GIA

Mã số thuế: 0316441184

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG METALL

Mã số thuế: 0316017183

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEST

Mã số thuế: 0109300386

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MELON

Mã số thuế: 0316831219

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEGABOX

Mã số thuế: 0314357508

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MEDIASTAR

Mã số thuế: 0201896989

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MCN MEDIA

Mã số thuế: 0314861602

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MBO

Mã số thuế: 0315994806

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MASSMEDIA

Mã số thuế: 0315924573

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MARVISTAR

Mã số thuế: 0316575607

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LUXURY

Mã số thuế: 0316666981

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LSB

Mã số thuế: 3101057255

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG LN FILM

Mã số thuế: 0314753371

Tìm thông tin Doanh nghiệp