Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG PHÚ THỊNH, Mã số thuế: 0109425681, được thành lập ngày 19/11/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại D7, NV5, ô Số 36, KĐT MớI 2 BêN ĐườNG Lê TRọNG TấN, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê XUâN TRìNH

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THÚY ANH 1

Mã số thuế: 8357763308

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THU HUYỀN

Mã số thuế: 3502308107

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC NGỌC LINH

Mã số thuế: 3501785185

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC MINH HẰNG

Mã số thuế: 8350880355

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC LÊ HUYỀN

Mã số thuế: 8459023052

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HÀ TRANG

Mã số thuế: 8336601296

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC GIA HÂN

Mã số thuế: 8450548880

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC CHÂU GIANG

Mã số thuế: 8431557833

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC BB HĂNG

Mã số thuế: 3502436853

HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 8453635940

HỘ KINH DOANH NHÀ SÁCH THANH HƯƠNG

Mã số thuế: 1001231530

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ THANH TRÀ

Mã số thuế: 3501791929

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ NAM PHONG

Mã số thuế: 0109398170

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ MINH ANH

Mã số thuế: 3502453915

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 3501418033

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ HOA VIÊN

Mã số thuế: 3501563545

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ GIA LINH

Mã số thuế: 0901103554

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ GALAXY

Mã số thuế: 0109515543

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ CHÂU THƯ

Mã số thuế: 1701948267

HỘ KINH DOANH NHÀ NGHỈ AN TOÀN

Mã số thuế: 8140575429

HỘ KINH DOANH NHÀ MAY ĐĂNG NGỌC

Mã số thuế: 0901097300

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG XUÂN DŨNG

Mã số thuế: 0901102582

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG VƯƠNG LÂM

Mã số thuế: 0901100306

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG THANH LONG

Mã số thuế: 0109691524

Tìm thông tin Doanh nghiệp