Ngành nghề kinh doanh

1Bưu chính53100
2Chuyển phát53200
3Bán buôn vải46411
4Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác46412
5Bán buôn hàng may mặc46413
6Bán buôn giày dép46414
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Dịch vụ đại lý tàu biển52291
9Dịch vụ đại lý vận tải đường biển52292
10Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu52299
11Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu May Mặc Đại Phát (Tên nước ngoài: Dai Phat Garment Import Export Company Limited), Mã số thuế: 0109421888, được thành lập ngày 27/11/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 47 Đường Phùng, Xóm Phồ, Thọ Vực, Xã Đồng Tháp, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Văn Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ML

Mã số thuế: 0315283785

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MITO

Mã số thuế: 0314757496

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MI

Mã số thuế: 0316632848

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MEGA

Mã số thuế: 0109490433

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MCK

Mã số thuế: 0316706183

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU MCC

Mã số thuế: 0109667698

Tìm thông tin Doanh nghiệp