Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng công trình đường bộ4212
2Xây dựng công trình thủy4291
3Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
4Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
5Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
6Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác9529
7Xây dựng công trình khai khoáng4292
8Hoạt động của các cơ sở thể thao9311
9Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao3230
10Xây dựng nhà để ở4101
11Xây dựng công trình đường sắt4211
12Xây dựng công trình điện4221
13Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
14Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
15Hoàn thiện công trình xây dựng4330
16Đại lý, môi giới, đấu giá4610
17Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
18Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí7721
19Hoạt động thể thao khác9319
20Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề9321
21Xây dựng công trình công ích khác4229
22Phá dỡ4311
23Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
24Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu9329
25Xây dựng nhà không để ở4102
26Chuẩn bị mặt bằng4312
27Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
28Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh4763

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DRAGON ĐẠI THÀNH, Mã số thuế: 0109369839, được thành lập ngày 07/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 66 Xuân Diệu, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Xiêm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các cơ sở thể thao.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp