Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
3Giáo dục tiểu học8521
4Giáo dục trung học cơ sở8522
5Hoạt động thư viện và lưu trữ9101
6Lập trình máy vi tính6201
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
8Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
9Vận tải hành khách đường bộ khác4932
10Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990
11Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
12Giáo dục nhà trẻ8511
13Dịch vụ liên quan đến in1812
14Hoạt động tư vấn quản lý7020
15Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
16Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
17Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên7211
18Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi9511
19Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
20Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
21Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
22Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
23Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
24Quảng cáo7310
25Đại lý du lịch7911
26Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
27Sao chép bản ghi các loại1820
28Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
29Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
30Cổng thông tin6312

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, THÔNG TIN & CÔNG NGHỆ SỐ GIA ANH (Tên nước ngoài: GIA ANH COMMERCIAL, INFORMATION & DIGITAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109364164, được thành lập ngày 02/10/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 36 Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Quang Chiến

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xuất bản phần mềm.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp