Ngành nghề kinh doanh

1Giáo dục mẫu giáo8512
2Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
3Giáo dục trung học phổ thông8523
4Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông8531
5Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
6Giáo dục nhà trẻ8511
7Giáo dục tiểu học8521
8Giáo dục trung học cơ sở8522
9Giáo dục nghề nghiệp8532

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIA SƯ THẠCH THẤT (Tên nước ngoài: THACH THAT TUTOR CO.,LTD), Mã số thuế: 0109351944, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại H113/02/05 K264 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phùng Văn Quý

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIA THỊNH NGUYỄN

Mã số thuế: 3603483987

CÔNG TY TNHH GIA THỊNH LAND

Mã số thuế: 0315557926

CÔNG TY TNHH GIA THỊNH HƯNG

Mã số thuế: 0401619580

CÔNG TY TNHH GIA THỊNH HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900847550

CÔNG TY TNHH GIA THỊNH HÀM TÂN

Mã số thuế: 3401204782

CÔNG TY TNHH GIA THỊNH GIA HUY

Mã số thuế: 0313381152

CÔNG TY TNHH GIA THẾ TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 3603486804

CÔNG TY TNHH GIA THẾ PHÁT QUỐC AN

Mã số thuế: 3603442846

CÔNG TY TNHH GIA THẦN

Mã số thuế: 0314224508

CÔNG TY TNHH GIA THẢO

Mã số thuế: 1801218063

CÔNG TY TNHH GIA THẢO MINH

Mã số thuế: 0316930844

CÔNG TY TNHH GIA THẠNH

Mã số thuế: 0314015769

CÔNG TY TNHH GIA THƯỢNG

Mã số thuế: 0316329841

CÔNG TY TNHH GIA THÙY (NTNN)

Mã số thuế: 0315224363

CÔNG TY TNHH GIA THÍCH PLASTIC

Mã số thuế: 2400871809

CÔNG TY TNHH GIA THÁI 68

Mã số thuế: 5400454504

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6001669299

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH TECH

Mã số thuế: 0312367081

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH PHÚC

Mã số thuế: 4400980463

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH KHÔI

Mã số thuế: 0315675856

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 0314505876

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH HOUSES

Mã số thuế: 0316804335

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0107706870

CÔNG TY TNHH GIA THÀNH AN

Mã số thuế: 4101270761

CÔNG TY TNHH GIA THUẬN VINH

Mã số thuế: 4001120995

CÔNG TY TNHH GIA THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 5900726065

CÔNG TY TNHH GIA THUẬN PHÁT COSMETIC

Mã số thuế: 0315642402

CÔNG TY TNHH GIA THUẬN LỢI

Mã số thuế: 1701885507

CÔNG TY TNHH GIA THUẬN KHANG

Mã số thuế: 0108489467

CÔNG TY TNHH GIA THUẬN CẢNH QUAN

Mã số thuế: 0310070222

CÔNG TY TNHH GIA THU PHÁT

Mã số thuế: 1801425292

CÔNG TY TNHH GIA THIỆN

Mã số thuế: 0309717385

CÔNG TY TNHH GIA THIỆN PHÁT

Mã số thuế: 4300712502

CÔNG TY TNHH GIA THIỆN HÒA

Mã số thuế: 0314084610

CÔNG TY TNHH GIA THIÊN VINH

Mã số thuế: 0401955448

CÔNG TY TNHH GIA THANH

Mã số thuế: 2300533027

CÔNG TY TNHH GIA THANH KH

Mã số thuế: 4201636321

CÔNG TY TNHH GIA SẢN MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0102009969

CÔNG TY TNHH GIA SƯƠNG

Mã số thuế: 5801328063

CÔNG TY TNHH GIA SƯ ĐÈN ĐOM ĐÓM

Mã số thuế: 0105978886

CÔNG TY TNHH GIA SƯ YES

Mã số thuế: 3702903174

CÔNG TY TNHH GIA SƯ TẠI NHÀ

Mã số thuế: 0107993897

CÔNG TY TNHH GIA SƯ TRẦN NGUYỄN

Mã số thuế: 1900673352

CÔNG TY TNHH GIA SƯ TRÍ DŨNG

Mã số thuế: 0314083416

CÔNG TY TNHH GIA SƯ TRI THỨC VIỆT

Mã số thuế: 0313991246

CÔNG TY TNHH GIA SƯ THỂ THAO DHA

Mã số thuế: 0105867618

Tìm thông tin Doanh nghiệp