Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn tổng hợp4690
3Xây dựng nhà để ở4101
4Xây dựng công trình đường sắt4211
5Xây dựng công trình điện4221
6Hoàn thiện công trình xây dựng4330
7Đại lý, môi giới, đấu giá4610
8Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp4653
9Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp3320
10Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí4322
11Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
12Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
13Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
14Lắp đặt hệ thống điện4321
15Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
16Chuẩn bị mặt bằng4312
17Xây dựng công trình đường bộ4212
18Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
19Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
20Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác4530
21Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy4543
22Xây dựng công trình công ích khác4229
23Xây dựng công trình thủy4291
24Phá dỡ4311
25Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
26Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
27Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
28Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
29Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
30Xây dựng nhà không để ở4102
31Xây dựng công trình khai khoáng4292
32Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MT (Tên nước ngoài: MT TRA CO., LTD), Mã số thuế: 0109351849, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 40 phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Bùi Mạnh Tưởng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MÀN LOUIS

Mã số thuế: 0314283581

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MYVINA

Mã số thuế: 0313855941

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY ĐẠT

Mã số thuế: 0106037377

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY VÕ

Mã số thuế: 0314155371

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY VÂN

Mã số thuế: 0107745968

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY VY

Mã số thuế: 0107581910

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY TIỆP

Mã số thuế: 0109077089

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY LÊ

Mã số thuế: 0315154740

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY KHUÊ

Mã số thuế: 0201283125

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY KHANG

Mã số thuế: 3702704901

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MY HEALTH

Mã số thuế: 0313419857

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MXC

Mã số thuế: 0316509925

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MW

Mã số thuế: 0313248873

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MVK

Mã số thuế: 0313597063

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MVG

Mã số thuế: 0316174700

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUÔN ANH

Mã số thuế: 0102000441

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUSE

Mã số thuế: 0312896582

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUSEN

Mã số thuế: 0315529333

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUR MUR

Mã số thuế: 0316609302

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUR MUR

Mã số thuế: 0314463009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUL DONG E

Mã số thuế: 0106833315

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUGHAL

Mã số thuế: 4201548971

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MUA NHANH

Mã số thuế: 0310920663

Tìm thông tin Doanh nghiệp