Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
3Dịch vụ liên quan đến in1812
4Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
5Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
6Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
7Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
8Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH IN TRE XANH (Tên nước ngoài: GREEN BAMBOO PRINTING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109351687, được thành lập ngày 22/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Quỳnh Đô, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Song Quỳnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: In ấn.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH IN TỔNG HỢP DKH

Mã số thuế: 1801387054

CÔNG TY TNHH IN TỐT

Mã số thuế: 0107024860

CÔNG TY TNHH IN TỐC ĐỘ

Mã số thuế: 0315334750

CÔNG TY TNHH IN TẤN PHÚC

Mã số thuế: 0313881250

CÔNG TY TNHH IN TẤN PHÁT

Mã số thuế: 0314824833

CÔNG TY TNHH IN TẤN LỘC

Mã số thuế: 3603157849

CÔNG TY TNHH IN TƯỜNG LONG

Mã số thuế: 2400907050

CÔNG TY TNHH IN TÍN VIỆT

Mã số thuế: 0105857585

CÔNG TY TNHH IN TÍN THÀNH

Mã số thuế: 0309805578

CÔNG TY TNHH IN TÍN PHÁT

Mã số thuế: 0201133666

CÔNG TY TNHH IN TÍN NGHĨA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201719179

CÔNG TY TNHH IN TÌNH SƠN

Mã số thuế: 2901789739

CÔNG TY TNHH IN TÂN THÀNH THỊNH

Mã số thuế: 0311190096

CÔNG TY TNHH IN TÂN THIÊN PHÚ

Mã số thuế: 4001230733

CÔNG TY TNHH IN TÂN NHẤT HƯNG

Mã số thuế: 3702911915

CÔNG TY TNHH IN TÂN KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 0311826744

CÔNG TY TNHH IN TÂN HUỆ HOA

Mã số thuế: 0106607309

CÔNG TY TNHH IN TÂN HOA

Mã số thuế: 0313285466

CÔNG TY TNHH IN TÂN BẢO

Mã số thuế: 0106605118

CÔNG TY TNHH IN TÂM PHƯƠNG

Mã số thuế: 3702583245

CÔNG TY TNHH IN TÂM BÌNH

Mã số thuế: 2802446402

CÔNG TY TNHH IN TÁO XANH

Mã số thuế: 0312762099

CÔNG TY TNHH IN TÀI VIỆT

Mã số thuế: 1101904116

CÔNG TY TNHH IN TÀI PHÁT

Mã số thuế: 0314224113

CÔNG TY TNHH IN TÀI CHÍNH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400557166

CÔNG TY TNHH IN TWO

Mã số thuế: 0315845522

CÔNG TY TNHH IN TUỔI TRẺ

Mã số thuế: 0107571038

CÔNG TY TNHH IN TUẤN SƠN

Mã số thuế: 2700920165

CÔNG TY TNHH IN TUẤN PHÁT

Mã số thuế: 0106157723

CÔNG TY TNHH IN TUẤN KIM

Mã số thuế: 0315710148

CÔNG TY TNHH IN TUẤN KHANG

Mã số thuế: 0108485744

CÔNG TY TNHH IN TUẤN HẢI

Mã số thuế: 2300982209

CÔNG TY TNHH IN TUẤN HÀO

Mã số thuế: 0105202148

CÔNG TY TNHH IN TRỌNG HIẾU

Mã số thuế: 3501690430

CÔNG TY TNHH IN TRẦN KHOA

Mã số thuế: 0313094599

CÔNG TY TNHH IN TRẦN GIA-CHI NHÁNH 2

Mã số thuế: 0308985455-001

CÔNG TY TNHH IN TRẦN BÌNH

Mã số thuế: 0104746730

CÔNG TY TNHH IN TRẦN BÌNH

Mã số thuế: 0104011088

CÔNG TY TNHH IN TRƯỜNG ĐẠT

Mã số thuế: 0102005647

CÔNG TY TNHH IN TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 0312177845

CÔNG TY TNHH IN TRƯỜNG MINH

Mã số thuế: 0801264477

CÔNG TY TNHH IN TRƠN

Mã số thuế: 3702314066

CÔNG TY TNHH IN TRÍ VIỆT

Mã số thuế: 4101485012

CÔNG TY TNHH IN TRÀNG TIỀN

Mã số thuế: 0109578783

CÔNG TY TNHH IN TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 2300889111

CÔNG TY TNHH IN TRUNG NGUYÊN

Mã số thuế: 3602956341

CÔNG TY TNHH IN TRUNG HIỀN

Mã số thuế: 1001004545

Tìm thông tin Doanh nghiệp