Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
2Xuất bản phần mềm5820
3Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
4Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
5Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000
6Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5913
7Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
8Hoạt động nhiếp ảnh7420
9Hoạt động hậu kỳ5912
10Hoạt động chiếu phim5914
11Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GREY PICTURE (Tên nước ngoài: GREY PICTURE CO.,LTD), Mã số thuế: 0109351327, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 72B ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống đa, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Việt Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GROUP LUẬT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108820706

CÔNG TY TNHH GROUP HƯNG THÀNH

Mã số thuế: 0108721945

CÔNG TY TNHH GROUP HOÀNG QUÂN

Mã số thuế: 0315869611

CÔNG TY TNHH GROUP GLOBAL

Mã số thuế: 0314587879

CÔNG TY TNHH GROUP FU SHUN

Mã số thuế: 2500634294

CÔNG TY TNHH GROUP CAST

Mã số thuế: 0314723426

CÔNG TY TNHH GROUP AN KHANG

Mã số thuế: 0106050226

CÔNG TY TNHH GROSO

Mã số thuế: 3702669213

CÔNG TY TNHH GROP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313138694

CÔNG TY TNHH GROP VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312527401

CÔNG TY TNHH GROOVE TECHNOLOGY VIETNAM

Mã số thuế: 0314118002

CÔNG TY TNHH GROOOVINA

Mã số thuế: 1001015787

CÔNG TY TNHH GROOBEE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109493113

CÔNG TY TNHH GROMINH VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702147094

CÔNG TY TNHH GROLL PLY & CABINETRY

Mã số thuế: 0201897774

CÔNG TY TNHH GROLER VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108677816

CÔNG TY TNHH GROKKING VIETNAM

Mã số thuế: 0313728615

CÔNG TY TNHH GROK VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315416058

CÔNG TY TNHH GROFAST

Mã số thuế: 0312110569

CÔNG TY TNHH GROEN

Mã số thuế: 0311870951

CÔNG TY TNHH GROCER

Mã số thuế: 0311728433

CÔNG TY TNHH GROBEST LANDFOUND

Mã số thuế: 3602976323

CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201978776

CÔNG TY TNHH GROB VIỆT NAM

Mã số thuế: 0201933616

CÔNG TY TNHH GROAD ENTERTAINMENT

Mã số thuế: 0312956601

CÔNG TY TNHH GRN VIỆT NAM

Mã số thuế: 3603607181

CÔNG TY TNHH GRMNT

Mã số thuế: 0315840235

CÔNG TY TNHH GRIVER

Mã số thuế: 4001197081

CÔNG TY TNHH GRIT ACADEMY

Mã số thuế: 3603704996

CÔNG TY TNHH GRINOR

Mã số thuế: 0315132095

CÔNG TY TNHH GRINI ASIA

Mã số thuế: 2600960710

CÔNG TY TNHH GRIMM

Mã số thuế: 0108437388

CÔNG TY TNHH GRIMAUD VIỆT NAM

Mã số thuế: 3602367547

CÔNG TY TNHH GRILL RIVERSIDE

Mã số thuế: 0314176300

CÔNG TY TNHH GRILL & BEER

Mã số thuế: 1101914717

CÔNG TY TNHH GRIFFINNO

Mã số thuế: 0311815580

CÔNG TY TNHH GRIFFIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314580993

CÔNG TY TNHH GRIFFIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311987438

CÔNG TY TNHH GRID SOLUTIONS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107653097

CÔNG TY TNHH GRGR

Mã số thuế: 3702467369

CÔNG TY TNHH GRG HOLDING

Mã số thuế: 0316929856

CÔNG TY TNHH GREYVN

Mã số thuế: 0109558378

CÔNG TY TNHH GREYMAT ADVISORY

Mã số thuế: 0313926864

Tìm thông tin Doanh nghiệp