Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
2Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ANA - THƯƠNG HIỆU THỜI TRANG CAO CẤP (Tên nước ngoài: HIGH GRADE FASHION TRADEMARK - ANA COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109351158, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 26, ngõ 115, đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tưởng Công Nam

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH ANB LOGISTICS

Mã số thuế: 0313639323

CÔNG TY TNHH ANB EDUCATION

Mã số thuế: 0314123588

CÔNG TY TNHH ANATURAL

Mã số thuế: 0315841888

CÔNG TY TNHH ANATOLI

Mã số thuế: 4201723503

CÔNG TY TNHH ANATOLIAN LION

Mã số thuế: 0108265611

CÔNG TY TNHH ANATA

Mã số thuế: 0108818993

CÔNG TY TNHH ANARCHITECT

Mã số thuế: 0312154492

CÔNG TY TNHH ANAQ VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702792577

CÔNG TY TNHH ANANTA 168 GROUP VIETNAM

Mã số thuế: 0315513333

CÔNG TY TNHH ANANH HÀ NỘI

Mã số thuế: 0107602790

CÔNG TY TNHH ANANDO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107799554

CÔNG TY TNHH ANANDA

Mã số thuế: 0310855118

CÔNG TY TNHH ANANDA MARGA SAIGON

Mã số thuế: 0315649895

CÔNG TY TNHH ANAN SÀI GÒN

Mã số thuế: 0314751871

CÔNG TY TNHH ANAN SPA

Mã số thuế: 0315496409

CÔNG TY TNHH ANAN A&B

Mã số thuế: 0314288565

CÔNG TY TNHH ANAMNESIS

Mã số thuế: 0313391739

CÔNG TY TNHH ANAM VINA

Mã số thuế: 2400895006

CÔNG TY TNHH ANAM PHÁT

Mã số thuế: 0108069543

CÔNG TY TNHH ANAM PHÁT

Mã số thuế: 0107783466

CÔNG TY TNHH ANALYTICAL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316430432

CÔNG TY TNHH ANALYTICA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107905890

CÔNG TY TNHH ANALOGUE HOUSE

Mã số thuế: 0105892565

CÔNG TY TNHH ANALOGOUS

Mã số thuế: 0316812209

CÔNG TY TNHH ANALMEC

Mã số thuế: 0107075897

CÔNG TY TNHH ANAIS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901087334

CÔNG TY TNHH ANADI YOGA

Mã số thuế: 0315481120

CÔNG TY TNHH ANADA ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801470743

CÔNG TY TNHH ANACO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105934159

CÔNG TY TNHH ANACA

Mã số thuế: 0314674708

CÔNG TY TNHH ANA WOOD

Mã số thuế: 0801185539

CÔNG TY TNHH ANA WIN

Mã số thuế: 3702596822

CÔNG TY TNHH ANA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106676969

CÔNG TY TNHH ANA STAR

Mã số thuế: 0316604992

CÔNG TY TNHH ANA SOFTWARE SOLUTIONS

Mã số thuế: 0316514227

CÔNG TY TNHH ANA NGUYỄN

Mã số thuế: 0313766875

CÔNG TY TNHH ANA MILK

Mã số thuế: 6001539395

CÔNG TY TNHH ANA MARINA PARK

Mã số thuế: 4201731222

CÔNG TY TNHH ANA MARINA PARK

Mã số thuế: 4201703497

CÔNG TY TNHH ANA MARINA NHA TRANG

Mã số thuế: 4201622294

CÔNG TY TNHH ANA LONG

Mã số thuế: 3502331434

CÔNG TY TNHH ANA BEAUTY

Mã số thuế: 0315631464

CÔNG TY TNHH ANA BEAUTY CLINIC

Mã số thuế: 0315580996

Tìm thông tin Doanh nghiệp