Ngành nghề kinh doanh

1Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
2Sản xuất các cấu kiện kim loại2511
3Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại2512
4Thu gom rác thải không độc hại3811
5Thu gom rác thải độc hại3812
6Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
7Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
8Sản xuất sản phẩm từ plastic2220
9Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
10Tái chế phế liệu3830
11Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI MAK, Mã số thuế: 0109350789, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Tâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp