Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Bán buôn tổng hợp4690
3Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
5Xây dựng nhà để ở4101
6Đại lý, môi giới, đấu giá4610
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
9Thoát nước và xử lý nước thải3700
10Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
11Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
12Thu gom rác thải độc hại3812
13Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
14Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại2591
15Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
16Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
17Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
18Khai thác, xử lý và cung cấp nước3600
19Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng2593
20Thu gom rác thải không độc hại3811
21Cho thuê xe có động cơ7710
22Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
23Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
24Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
25Đúc sắt thép2431
26Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại2592
27Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INOX HÀ ĐÔNG, Mã số thuế: 0109341745, được thành lập ngày 23/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 136 Tổ dân phố 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Thị Hạnh

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IRUKA

Mã số thuế: 3702608549

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IRISTRAN

Mã số thuế: 4001170883

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IRISH

Mã số thuế: 0311819842

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IQ BABY

Mã số thuế: 0313374243

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IPCARE

Mã số thuế: 0316434839

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IPAX

Mã số thuế: 0108421275

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI IO

Mã số thuế: 0316700449

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INVI

Mã số thuế: 0312046560

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERSTAR

Mã số thuế: 0313128745

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERN

Mã số thuế: 0316320856

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERLINE

Mã số thuế: 4201918037

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERFLOUR

Mã số thuế: 0312333533

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTERFLOUR

Mã số thuế: 0311782543

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INTEL HOME

Mã số thuế: 0316783646

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI INSUTECH

Mã số thuế: 0316517179

Tìm thông tin Doanh nghiệp