Ngành nghề kinh doanh

1Đại lý, môi giới, đấu giá4610
2Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
3Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
4Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
5Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
6Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
7Vận tải hành khách đường bộ khác4932
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
10Bốc xếp hàng hóa5224
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
13Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
14Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
15Cho thuê xe có động cơ7710
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
17Đại lý du lịch7911
18Điều hành tua du lịch7912
19Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch7990

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phát Triển Dịch Vụ Tâm Phúc (Tên nước ngoài: Tam Phuc Service Development Private Enterprise), Mã số thuế: 0109332758, được thành lập ngày 07/09/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 22, tổ 5 khu Đồng Vai, Thị Trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ ÁNH

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUYẾT HƯƠNG

Mã số thuế: 2802854874

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG TUẤN 80

Mã số thuế: 4800925001

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Q&C

Mã số thuế: 6300294633

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PR.DUY

Mã số thuế: 3502369879

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM TÂM

Mã số thuế: 2200741224

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM TRÂN

Mã số thuế: 1702118438

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM THÊM

Mã số thuế: 3502354752

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM LŨY

Mã số thuế: 3901257704

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHẠM GIA PHÚ

Mã số thuế: 0801258258

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG NINH

Mã số thuế: 6300296662

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚC LÂM SƠN

Mã số thuế: 6101277094

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ LIỄU

Mã số thuế: 0316893920

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ KIM LAN

Mã số thuế: 1702135578

Tìm thông tin Doanh nghiệp