Ngành nghề kinh doanh

1Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét0810
2Đại lý, môi giới, đấu giá4610
3Bán buôn thực phẩm4632
4Bán buôn đồ uống4633
5Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
6Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan4661
7Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh4772
8Vận tải hàng hóa bằng đường bộ4933
9Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
10Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng3250
11Thu gom rác thải độc hại3812
12Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh4742
13Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh4751
14Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
15Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
16Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
17Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
18Cho thuê xe có động cơ7710
19Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt0722
20Khai thác và thu gom than bùn0892
21Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác3900
22Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông4652
23Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
24Thoát nước và xử lý nước thải3700
25Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh4773
26Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
27Vận tải hành khách đường bộ khác4932
28Khai thác và thu gom than cứng0510
29Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
30Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
31Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
32Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
33Vận tải hành khách ven biển và viễn dương5011
34Sản xuất điện3511
35Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại3822
36Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
37Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
38Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh4753
39Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh4771
40Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương5012
41Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
42Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222
43Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
44Khai thác và thu gom than non0520
45Khai thác quặng sắt0710
46Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu0899
47Thu gom rác thải không độc hại3811
48Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
49Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
50Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
51Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
52Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón0891
53Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
54Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại3821
55Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép4641
56Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
57Bán buôn tổng hợp4690

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

Công Ty TNHH Indo - Pacific (Tên nước ngoài: Indo - Pacific Company Limited), Mã số thuế: 0109299395, được thành lập ngày 07/08/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 5, tòa nhà Leadvisors Place, số 41A Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Dương Văn Hùng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH INNER US VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314873936

CÔNG TY TNHH INNCA-KOLA

Mã số thuế: 0315179230

CÔNG TY TNHH INN HOÀN KIẾM

Mã số thuế: 0108373744

CÔNG TY TNHH INLINE DESIGN

Mã số thuế: 0109246298

CÔNG TY TNHH INLANO

Mã số thuế: 0316569949

CÔNG TY TNHH INHWA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314932613

CÔNG TY TNHH INGREDION VIỆT NAM

Mã số thuế: 0314857892

CÔNG TY TNHH INGENICON CONSULTING

Mã số thuế: 0316830920

CÔNG TY TNHH INGEGNERI LAVORI

Mã số thuế: 0314769685

CÔNG TY TNHH INFRATRADER TECHNOLOGIES

Mã số thuế: 0316881065

CÔNG TY TNHH INFOTREE GLOBAL TEK

Mã số thuế: 0316902540

CÔNG TY TNHH INFOTECH

Mã số thuế: 0314868012

CÔNG TY TNHH INFOR HÀ NAM

Mã số thuế: 0700848500

CÔNG TY TNHH INFOR (VIỆT NAM)

Mã số thuế: 0316368576

CÔNG TY TNHH INFOPLEX

Mã số thuế: 0316894882

CÔNG TY TNHH INFOBOT

Mã số thuế: 0316898189

CÔNG TY TNHH INFLUX ABRASIVES

Mã số thuế: 0314949783

CÔNG TY TNHH INFISOL COATING

Mã số thuế: 3702892998

CÔNG TY TNHH INFINITY X

Mã số thuế: 5701926359

CÔNG TY TNHH INFINITY ROSES

Mã số thuế: 0315211484

CÔNG TY TNHH INFINITY ROAD VINA

Mã số thuế: 0315396059

CÔNG TY TNHH INFINITY HOLDINGS

Mã số thuế: 0109499281

CÔNG TY TNHH INFINITY FREAKS

Mã số thuế: 0315249537

CÔNG TY TNHH INFINITY CORE

Mã số thuế: 0316631724

CÔNG TY TNHH INFINITY CHEF CLUB

Mã số thuế: 0109626074

CÔNG TY TNHH INFINITIES STUDIO

Mã số thuế: 0314932959

CÔNG TY TNHH INFINITE SOFTWARE

Mã số thuế: 0314843988

CÔNG TY TNHH INFINITE LAMBDA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316823419

CÔNG TY TNHH INFINI TEA

Mã số thuế: 0109265237

CÔNG TY TNHH INFIL VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313914587

CÔNG TY TNHH INFARM

Mã số thuế: 0315227300

CÔNG TY TNHH INDUSTRY MEKONG

Mã số thuế: 0316618226

CÔNG TY TNHH INDUSTRY CEN168

Mã số thuế: 3603661238

CÔNG TY TNHH INDUSCO

Mã số thuế: 3502384080

CÔNG TY TNHH INDOVIN POWER

Mã số thuế: 0108214007

CÔNG TY TNHH INDOPACIFIC VIETNAM

Mã số thuế: 0316400364

CÔNG TY TNHH INDOCHINE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316834604

CÔNG TY TNHH INDOCHINA TEA

Mã số thuế: 0314966161

CÔNG TY TNHH INDOCHINA DESIGN

Mã số thuế: 0108211863

CÔNG TY TNHH INDOCHINA CHARMTOURS

Mã số thuế: 0108416571

CÔNG TY TNHH INDO-PACIFIC TECHNOLOGY

Mã số thuế: 0401865716

CÔNG TY TNHH INDO CHAN

Mã số thuế: 0314961861

Tìm thông tin Doanh nghiệp