Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

HKD NGUYỄN THỊ HIỀN 03/10/1987, Mã số thuế: 0109209602, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Đội 2, thôn Phú Hữu, Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Hiền

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

HKD PHẠM QUANG HUY

Mã số thuế: 0901099604

HKD PHẠM ANH TUẤN

Mã số thuế: 5801440481

HKD PHÙNG THÚY HỒNG

Mã số thuế: 0109210968

HKD PHÙNG MINH THANH

Mã số thuế: 8347972648

HKD PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÀM LONG

Mã số thuế: 8339708738

HKD PHONG CHÂU

Mã số thuế: 0109688592

HKD PHAN THỊ VÂN

Mã số thuế: 5000842830

HKD ONG THÀNH ĐỨC

Mã số thuế: 1702214413

HKD NHÂM NGUYỄN KIỀU LOAN

Mã số thuế: 0801334396

HKD NHÀ TRỌ 5SĨ (PHẠM THỊ TƯ)

Mã số thuế: 1702211973

HKD NHÀ THUỐC Á CHÂU( NGOÀI GIỜ)

Mã số thuế: 8037990238-001

HKD NHÀ SÁCH TUẤN HẢI

Mã số thuế: 0109703000

HKD NHÀ NGHỈ OANH VŨ

Mã số thuế: 1702054745

HKD NHÀ NGHỈ HUỲNH THỊ KIỀU

Mã số thuế: 1702196450

HKD NHÀ HÀNG HẢI SẢN HỒNG HÀ 2

Mã số thuế: 8051068755

HKD NHAN THANH DANH

Mã số thuế: 2200626172

HKD NHA KHOA TÂM NGUYÊN

Mã số thuế: 0109637862

HKD NGÔ THỊ TUYẾT

Mã số thuế: 0109543928

HKD NGUY�N V�N GIANG

Mã số thuế: 0109620234

HKD NGUY�N TH� CHI�

Mã số thuế: 0109693539

HKD NGUYỄN ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 5801459059

HKD NGUYỄN ĐĂNG ANH HOÀI

Mã số thuế: 5801453064

HKD NGUYỄN VĂN ĐẸP

Mã số thuế: 2200697215

HKD NGUYỄN VĂN TIÊN

Mã số thuế: 0801352860

HKD NGUYỄN VĂN THÌN 1988

Mã số thuế: 0109541575

HKD NGUYỄN VĂN NAM

Mã số thuế: 0901070813

HKD NGUYỄN VĂN MINH

Mã số thuế: 0109651056

HKD NGUYỄN VĂN LỢI

Mã số thuế: 3702957701

HKD NGUYỄN VĂN HÀM

Mã số thuế: 0109646987

HKD NGUYỄN VĂN HOÀN

Mã số thuế: 0109541543

HKD NGUYỄN VĂN CÂN

Mã số thuế: 0801213810

HKD NGUYỄN VIỆT THẢO

Mã số thuế: 3702876393

HKD NGUYỄN THỊ Ớ (SƠN)

Mã số thuế: 8354693028

HKD NGUYỄN THỊ ĐỨC 1979

Mã số thuế: 0109340075

HKD NGUYỄN THỊ XUYẾN

Mã số thuế: 2200697208

HKD NGUYỄN THỊ THỦY

Mã số thuế: 2200697455

HKD NGUYỄN THỊ THU THẢO

Mã số thuế: 8461321779

HKD NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

Mã số thuế: 5801461643

HKD NGUYỄN THỊ MINH HÀ

Mã số thuế: 2200697254

HKD NGUYỄN THỊ HẰNG

Mã số thuế: 5801444486

HKD NGUYỄN THỊ HẢI

Mã số thuế: 1702215576

HKD NGUYỄN THỊ HÒA

Mã số thuế: 5801456202

HKD NGUYỄN THỊ HUỆ 1962

Mã số thuế: 0108983394

Tìm thông tin Doanh nghiệp