Ngành nghề kinh doanh

1Xây dựng nhà để ở4101
2Xây dựng nhà không để ở4102
3Xây dựng công trình đường sắt4211
4Xây dựng công trình đường bộ4212
5Xây dựng công trình điện4221
6Xây dựng công trình cấp, thoát nước4222
7Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc4223
8Xây dựng công trình công ích khác4229
9Xây dựng công trình thủy4291
10Xây dựng công trình khai khoáng4292
11Xây dựng công trình chế biến, chế tạo4293
12Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác4299
13Phá dỡ4311
14Chuẩn bị mặt bằng4312
15Lắp đặt hệ thống xây dựng khác4329
16Hoàn thiện công trình xây dựng4330
17Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác4390
18Đại lý, môi giới, đấu giá4610
19Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
20Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
21Hoạt động tư vấn quản lý7020
22Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan7110
23Kiểm tra và phân tích kỹ thuật7120
24Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ FUJITA ABE VIỆT NAM (Tên nước ngoài: FUJITA ABE VIET NAM INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0109209384, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 393 phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hữu Quang

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Xây dựng nhà không để ở.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp