Ngành nghề kinh doanh

1Sao chép bản ghi các loại1820
2Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học2680
3Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
4Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5913
5Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc5920
6Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
7Quảng cáo7310
8Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
9Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí9000

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀ TRUYỀN THÔNG UNICORN RECORDING (Tên nước ngoài: UNICORN RECORDING ENTERTAINMENT AND COMMUNICATION COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109209151, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 398 Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Văn Đạt

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ÁNH ĐÔNG

Mã số thuế: 0313685016

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ÁNH SAO BĂNG

Mã số thuế: 0313914315

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 4201397634

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ Á CHÂU PQ

Mã số thuế: 1701625107

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ ZEUS

Mã số thuế: 2300851125

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ YUMI

Mã số thuế: 3502308442

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ YAN

Mã số thuế: 0311679200

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ YANAKYI

Mã số thuế: 0109382452

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ XYZ

Mã số thuế: 0314429537

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ WONDERLAND

Mã số thuế: 0109128978

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ WIIPLAY

Mã số thuế: 0109573009

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VẠN LỢI

Mã số thuế: 0314695440

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VƯỜN BẠC

Mã số thuế: 0315468994

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VŨ HOÀNG ANH

Mã số thuế: 0312261889

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VŨ BẢO T&T

Mã số thuế: 0313036491

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 0313089895

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VĂN VĂN

Mã số thuế: 0107598872

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VĂN NHIỀU

Mã số thuế: 1101796340

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VĂN HỒ

Mã số thuế: 0315810801

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀNG

Mã số thuế: 0107969125

CÔNG TY TNHH GIẢI TRÍ VÀNG

Mã số thuế: 0107765121

Tìm thông tin Doanh nghiệp