Ngành nghề kinh doanh

1Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
2Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu1079
3Bán buôn tổng hợp4690
4Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
5Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
6Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)5621
7Bán buôn thực phẩm4632
8Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
9Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
10Bán buôn đồ uống4633
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
12Quảng cáo7310

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐƯỜNG ẨM THỰC PHƯƠNG NGÂN (Tên nước ngoài: PHUONG NGAN CULINARY PARADISE COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109209144, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 112 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Văn Giảng

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH THIÊT BỊ Y TẾ TVT

Mã số thuế: 0313296806

CÔNG TY TNHH THIÊNG THÔNG

Mã số thuế: 0310747923

CÔNG TY TNHH THIÊNG PHÚC

Mã số thuế: 5801177470

CÔNG TY TNHH THIÊN ẤN

Mã số thuế: 3602265672

CÔNG TY TNHH THIÊN ẤN HOLDING

Mã số thuế: 4300513874

CÔNG TY TNHH THIÊN ẤN HOLDINGS

Mã số thuế: 0316083348

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC ĐẠT

Mã số thuế: 5300632351

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC VN

Mã số thuế: 4201563560

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 0401583398

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC THẠNH

Mã số thuế: 0315718034

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC QUANG

Mã số thuế: 1101909650

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC PHÚ

Mã số thuế: 0309543876

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC PHARMA

Mã số thuế: 0315406902

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC MẠNH

Mã số thuế: 1702093712

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC MINH

Mã số thuế: 0105310376

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC HIẾU

Mã số thuế: 2901202220

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC GROUP

Mã số thuế: 2500639013

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỨC BẢO

Mã số thuế: 3702667657

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊNH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311279185

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊNH SƠN

Mã số thuế: 0104986034

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊNH PHÁT

Mã số thuế: 5800978615

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊNH BAN MÊ

Mã số thuế: 6001543680

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊA PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600906209

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊA MỘC

Mã số thuế: 0315279404

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊA HÒA

Mã số thuế: 0313447685

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỊA GIA PHÁT

Mã số thuế: 2301140565

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐỈNH PHONG

Mã số thuế: 3603194537

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẮC PHÚ

Mã số thuế: 0106340528

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠT PHÚ YÊN

Mã số thuế: 4401070227

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI THÀNH

Mã số thuế: 1000826126

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI PHƯƠNG

Mã số thuế: 3603677855

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI PHÁT

Mã số thuế: 3701758037

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI PHÁT TÀI

Mã số thuế: 0313662643

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI PHÁT LỘC

Mã số thuế: 3702128013

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI LONG

Mã số thuế: 0105759806

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI KHANG

Mã số thuế: 0312925836

CÔNG TY TNHH THIÊN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 2700846137

Tìm thông tin Doanh nghiệp