Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm4651
2Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
3Lập trình máy vi tính6201
4Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính6202
5Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
6Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan6311
7Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
8Hoạt động tư vấn quản lý7020
9Quảng cáo7310
10Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
11Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
12Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV FIRST LAND VIỆT NAM (Tên nước ngoài: MTV FIRST LAND VIETNAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109208694, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 6, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Hồng Hoa

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH MTV GALLERY THE ART

Mã số thuế: 0316436402

CÔNG TY TNHH MTV GALLERY MINH ANH

Mã số thuế: 6101241411

CÔNG TY TNHH MTV GALILE GIA PHÚC

Mã số thuế: 2700923631

CÔNG TY TNHH MTV GALAXY EVENT

Mã số thuế: 1001184175

CÔNG TY TNHH MTV GAIN DO

Mã số thuế: 0401995507

CÔNG TY TNHH MTV GA IL

Mã số thuế: 0310880516

CÔNG TY TNHH MTV G2 MEDIA

Mã số thuế: 0402042881

CÔNG TY TNHH MTV G.Z.M

Mã số thuế: 0401920893

CÔNG TY TNHH MTV G.A THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 3502418325

CÔNG TY TNHH MTV G.A AN THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3901290701

CÔNG TY TNHH MTV G-STARS CÀ MAU

Mã số thuế: 2001338758

CÔNG TY TNHH MTV G&F KOREA

Mã số thuế: 0106795758

CÔNG TY TNHH MTV G PLUS

Mã số thuế: 0109682135

CÔNG TY TNHH MTV G - NGUYỄ

Mã số thuế: 0316916575

CÔNG TY TNHH MTV FYS

Mã số thuế: 2200676906

CÔNG TY TNHH MTV FUTA

Mã số thuế: 0310474183

CÔNG TY TNHH MTV FULOTTA

Mã số thuế: 0401800557

CÔNG TY TNHH MTV FULLCOM

Mã số thuế: 0401981695

CÔNG TY TNHH MTV FUJI VŨ TOÀN

Mã số thuế: 2301093347

CÔNG TY TNHH MTV FUJI KOREA ELEVATOR

Mã số thuế: 0401910013

CÔNG TY TNHH MTV FUJI BETA

Mã số thuế: 0401795850

CÔNG TY TNHH MTV FUENTECH

Mã số thuế: 0401856581

CÔNG TY TNHH MTV FUDOUSAN THANH LỊCH

Mã số thuế: 0402033943

CÔNG TY TNHH MTV FU WING CRABS

Mã số thuế: 0401845822

CÔNG TY TNHH MTV FU SHENG

Mã số thuế: 3702805000

CÔNG TY TNHH MTV FTL

Mã số thuế: 0401860235

CÔNG TY TNHH MTV FTG

Mã số thuế: 0107393917

CÔNG TY TNHH MTV FRILY

Mã số thuế: 0316432895

CÔNG TY TNHH MTV FREELAND - CÀ MAU

Mã số thuế: 2001327837

CÔNG TY TNHH MTV FOXCODE STUDIO

Mã số thuế: 0401959682

CÔNG TY TNHH MTV FOUR SEASON DAY DN

Mã số thuế: 0401928532

CÔNG TY TNHH MTV FORZUN

Mã số thuế: 0401830921

CÔNG TY TNHH MTV FORMA VIỆT NAM

Mã số thuế: 0401793564

CÔNG TY TNHH MTV FOR CHILDREN

Mã số thuế: 3200675541

CÔNG TY TNHH MTV FOR BRANDS

Mã số thuế: 0315420431

CÔNG TY TNHH MTV FOODY NẮNG VÀNG

Mã số thuế: 0401833464

CÔNG TY TNHH MTV FOOD TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6101221415

CÔNG TY TNHH MTV FOOD KON TUM

Mã số thuế: 6101207315

CÔNG TY TNHH MTV FOOD FOR YOU

Mã số thuế: 3301606858

CÔNG TY TNHH MTV FNC VIỆT NAM

Mã số thuế: 1201580592

CÔNG TY TNHH MTV FLYING COLORS

Mã số thuế: 0311969453

CÔNG TY TNHH MTV FLOWERS PLUS

Mã số thuế: 0316538852

CÔNG TY TNHH MTV FLORA GARDENSG

Mã số thuế: 0316763047

CÔNG TY TNHH MTV FLASH SOLUTION

Mã số thuế: 2100655892

CÔNG TY TNHH MTV FIVEMREAL

Mã số thuế: 0316211173

Tìm thông tin Doanh nghiệp