Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

NGÔ THỊ KHÁNH, Mã số thuế: 0109208630, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại ô số 50 chợ Hoa, chợ đầu mối Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà NGô THị KHáNH

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

NGÔ THỊ KIM THUÝ

Mã số thuế: 0201211346

NGÔ THỊ KIM THOA

Mã số thuế: 0600790952

NGÔ THỊ KIM THOA

Mã số thuế: 0311955549

NGÔ THỊ KIM THINH

Mã số thuế: 1201588778

NGÔ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 3800779334

NGÔ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 0300177544

NGÔ THỊ KIM THANH

Mã số thuế: 0104592583

NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 2001346879

NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0301878528-002

NGÔ THỊ KIM PHƯỢNG

Mã số thuế: 0106081432

NGÔ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 4201675419

NGÔ THỊ KIM OANH

Mã số thuế: 0600748647

NGÔ THỊ KIM NHUNG

Mã số thuế: 2902101289

NGÔ THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3603632170

NGÔ THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 3301630850

NGÔ THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0310979667

NGÔ THỊ KIM NGÂN

Mã số thuế: 0104413185

NGÔ THỊ KIM MAI

Mã số thuế: 0401566321

NGÔ THỊ KIM LỆ (TƯỜNG KHANH)

Mã số thuế: 4401049031

NGÔ THỊ KIM LÂN

Mã số thuế: 8075873729

NGÔ THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 4101564507

NGÔ THỊ KIM LOAN

Mã số thuế: 0316772725

NGÔ THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 6400223499

NGÔ THỊ KIM LIÊN

Mã số thuế: 0104994395

NGÔ THỊ KIM LAN

Mã số thuế: 0109623002

NGÔ THỊ KIM KIỀU

Mã số thuế: 1201429721

NGÔ THỊ KIM KHÁNH

Mã số thuế: 0106093212

NGÔ THỊ KIM KHÁNH

Mã số thuế: 0105378511

NGÔ THỊ KIM HỒNG

Mã số thuế: 2100533189

NGÔ THỊ KIM HẠNH

Mã số thuế: 3301675040

NGÔ THỊ KIM HƯƠNG

Mã số thuế: 1801240044

NGÔ THỊ KIM HƯƠNG

Mã số thuế: 0106594755

NGÔ THỊ KIM HOÀI

Mã số thuế: 1601868265

NGÔ THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 8350727011

NGÔ THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 4101043550

NGÔ THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 3901318139

NGÔ THỊ KIM HOA

Mã số thuế: 0900809227

NGÔ THỊ KIM DUYÊN

Mã số thuế: 8356654458

NGÔ THỊ KIM DUNG

Mã số thuế: 3502222114

NGÔ THỊ KIM DUNG

Mã số thuế: 1601860410

NGÔ THỊ KIM DUNG

Mã số thuế: 0310702249

NGÔ THỊ KIM CƯỜNG

Mã số thuế: 4201466052

NGÔ THỊ KIM CÚC

Mã số thuế: 4401077462

NGÔ THỊ KIM CÚC

Mã số thuế: 1600493750

NGÔ THỊ KIM CÚC

Mã số thuế: 0401634317

NGÔ THỊ KIM CHI

Mã số thuế: 3301682577

NGÔ THỊ KIM ANH

Mã số thuế: 8349475497

NGÔ THỊ KIM ANH

Mã số thuế: 6001708452

NGÔ THỊ KIM ANH

Mã số thuế: 0307508040

NGÔ THỊ KHƠI

Mã số thuế: 5701663815

Tìm thông tin Doanh nghiệp