Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
2Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
3Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
4Vệ sinh chung nhà cửa8121
5Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan8130
6Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ TB7 (Tên nước ngoài: TB7 CO., LTD), Mã số thuế: 0109207997, được thành lập ngày 04/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 03LK12 Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thị Thúy

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ SUDA

Mã số thuế: 5702022638

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ Q&T

Mã số thuế: 0313584314

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ NTK

Mã số thuế: 0105042896

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ H&H

Mã số thuế: 0106330061

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ AAA

Mã số thuế: 0315632845

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ A&Y

Mã số thuế: 0314149392

Tìm thông tin Doanh nghiệp