Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BEAKYA PARTNERS VIỆT NAM (Tên nước ngoài: BEAKYA PARTNERS VIET NAM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109207813, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 15, Khối B, Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Kim Kyung Ho

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BEAUTY AND HEALTH CARE

Mã số thuế: 0109123708

CÔNG TY TNHH BEAUTY & SUCCESS

Mã số thuế: 0316090176

CÔNG TY TNHH BEAUTY & HEALTH VIETNAM

Mã số thuế: 0313561532

CÔNG TY TNHH BEAUTTER HOME

Mã số thuế: 3702776769

CÔNG TY TNHH BEAUTREE VN

Mã số thuế: 0316167157

CÔNG TY TNHH BEAUTIZON

Mã số thuế: 0401803276

CÔNG TY TNHH BEAUTITREE

Mã số thuế: 4001067318

CÔNG TY TNHH BEAUTIFULHAIR WORLD

Mã số thuế: 2301156406

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL NGỌC ANH SPA

Mã số thuế: 0316365656

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL MIND

Mã số thuế: 3702647682

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL LIVING

Mã số thuế: 0314694581

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL LIFE

Mã số thuế: 0313517879

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL LIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109707340

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL LIFE VINA

Mã số thuế: 2301101090

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL KOREA VINA

Mã số thuế: 0315508171

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL HAIR

Mã số thuế: 2301140646

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL FLOWERS

Mã số thuế: 0314143552

CÔNG TY TNHH BEAUTIFUL DREAM

Mã số thuế: 0316095939

CÔNG TY TNHH BEAUTE SUPPLIES

Mã số thuế: 0107100575

CÔNG TY TNHH BEAUT UNIVERSE

Mã số thuế: 0316260565

CÔNG TY TNHH BEAUPEOPLE INTERNATIONAL

Mã số thuế: 0312456380

CÔNG TY TNHH BEAU CREATIVE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106545980

CÔNG TY TNHH BEATA

Mã số thuế: 0315761576

CÔNG TY TNHH BEATA MONTESSORI

Mã số thuế: 0314373355

CÔNG TY TNHH BEATA IN MONTESSORI WAY

Mã số thuế: 0316033308

CÔNG TY TNHH BEAT SWITCH

Mã số thuế: 0316372798

CÔNG TY TNHH BEAT CHẤT LƯỢNG CAO

Mã số thuế: 2500651476

CÔNG TY TNHH BEARMACZ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0105833778

CÔNG TY TNHH BEARINGS HẢI PHÒNG

Mã số thuế: 0201297939

CÔNG TY TNHH BEARFAM

Mã số thuế: 0109620668

CÔNG TY TNHH BEARBRASS HOLDINGS

Mã số thuế: 0402106951

CÔNG TY TNHH BEAR BRIDAL

Mã số thuế: 0312710492

CÔNG TY TNHH BEANZ

Mã số thuế: 0316687452

CÔNG TY TNHH BEAN&BEAN

Mã số thuế: 0314580224

CÔNG TY TNHH BEAN PLUS

Mã số thuế: 0312410516

CÔNG TY TNHH BEAN FOOD

Mã số thuế: 0314678910

CÔNG TY TNHH BEAN FAMILY

Mã số thuế: 3702764555

CÔNG TY TNHH BEAN EDUCATION

Mã số thuế: 0316687413

CÔNG TY TNHH BEAN BROS

Mã số thuế: 0106203264

CÔNG TY TNHH BEAN 2016

Mã số thuế: 0314077162

CÔNG TY TNHH BEAN - HOME FOR KIDS

Mã số thuế: 3702859912

CÔNG TY TNHH BEAMS GOLF

Mã số thuế: 0312595987

Tìm thông tin Doanh nghiệp