Ngành nghề kinh doanh

1Xuất bản phần mềm5820
2Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình5911
3Hoạt động tư vấn quản lý7020
4Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ7212
5Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
6Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
7Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
8Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO ALB (Tên nước ngoài: ALB CONSULTING AND TRAINING COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109207644, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7, Ngõ 188/35, Phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Minh Nguyên

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp