Ngành nghề kinh doanh

1In ấn1811
2Dịch vụ liên quan đến in1812
3Sản xuất khác chưa được phân vào đâu3290
4Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
5Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
6Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh4762
7Hoạt động xuất bản khác5819
8Hoạt động của trụ sở văn phòng7010
9Hoạt động tư vấn quản lý7020
10Quảng cáo7310
11Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận7320
12Hoạt động thiết kế chuyên dụng7410
13Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu7490
14Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
15Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN GIZENTO VIỆT NAM (Tên nước ngoài: GIZENTO ACADEMY., JSC), Mã số thuế: 0109207450, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Ô 20, Liền kề 9, Khu B1.4, Khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà TRẦN THỊ THU

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE

Mã số thuế: 0316484798

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NETPRO

Mã số thuế: 0104618697

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN NETPRO

Mã số thuế: 0103045968

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IT

Mã số thuế: 0108733789

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDREAM

Mã số thuế: 0108688825

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDEAS

Mã số thuế: 0401596164

CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN IDC

Mã số thuế: 0109634156

Tìm thông tin Doanh nghiệp