Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn kim loại và quặng kim loại4662
2Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp8110
3Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác8129
4Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác8219
5Bán buôn tổng hợp4690
6Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh4721
7Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4722
8Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh4723
9Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)4931
10Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ5225
11Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải5229
12Dịch vụ ăn uống khác5629
13Đại lý, môi giới, đấu giá4610
14Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính7740
15Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm7810
16Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
17Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động5610
18Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng4663
19Đánh giá rủi ro và thiệt hại6621
20Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất6820
21Cung ứng lao động tạm thời7820
22Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại8230
23Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4711
24Dịch vụ phục vụ đồ uống5630
25Dịch vụ lưu trú ngắn ngày5510
26Hoạt động tư vấn quản lý7020
27Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác4929
28Kho bãi và lưu giữ hàng hóa5210
29Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu4669
30Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu6619
31Vệ sinh chung nhà cửa8121
32Cung ứng và quản lý nguồn lao động7830
33Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh4752
34Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê6810
35Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211
36Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu8299
37Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560
38Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa5022
39Bốc xếp hàng hóa5224
40Quảng cáo7310
41Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
42Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp4719
43Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh4724

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BLUEBANK (Tên nước ngoài: BLUEBANK., JSC), Mã số thuế: 0109207147, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 20, tổ 12, Đường Võ Chí Công, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Văn Lâm

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn kim loại và quặng kim loại.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BZONE

Mã số thuế: 0109394433

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BVG

Mã số thuế: 5400361345

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BT

Mã số thuế: 0312066895

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRU

Mã số thuế: 0103042142

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG

Mã số thuế: 0107087250

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BRG

Mã số thuế: 0103043176

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BOSS

Mã số thuế: 0315332217

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BOMETA

Mã số thuế: 2901973978

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BOD

Mã số thuế: 0108598949

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BOA

Mã số thuế: 1101937834

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BMK

Mã số thuế: 0109366838

Tìm thông tin Doanh nghiệp