Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình4649
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
3Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh4761
4Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính6209
5Giáo dục nhà trẻ8511
6Giáo dục mẫu giáo8512
7Giáo dục thể thao và giải trí8551
8Giáo dục văn hoá nghệ thuật8552
9Giáo dục khác chưa được phân vào đâu8559
10Dịch vụ hỗ trợ giáo dục8560

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC N2TP (Tên nước ngoài: N2TP EDUCATIONAL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109206584, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 10B ngõ 243 Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đỗ Ngọc Tuấn

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

Tìm thông tin Doanh nghiệp