Ngành nghề kinh doanh

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY XD SUMITOMO MITSUI-THẦU CHÍNH TH CÔNG VIỆC TK&XD; DA XD NHÀ MÁY NIDEC CHAUN CHOUNG VN, GĐ 1, Mã số thuế: 0109206305, được thành lập ngày 02/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng 504, tầng 5, V-Tower, 649 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà AKIRA ITO

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG TÍN

Mã số thuế: 4400782447

CÔNG TY XÂY DỰNG SUMITOMO MITSUI

Mã số thuế: 0105440706-001

CÔNG TY XÂY DỰNG SINOMA

Mã số thuế: 0800444607-013

CÔNG TY XÂY DỰNG MDA

Mã số thuế: 0104746032-004

CÔNG TY XÂY DỰNG LEIGHTON ASIA

Mã số thuế: 0311286922

CÔNG TY XÂY DỰNG DÂN DỤNG

Mã số thuế: 0116000570

CÔNG TY XN HOTEL SYSTEMS PTE LIMITED

Mã số thuế: 5801150373-001

Tìm thông tin Doanh nghiệp