Ngành nghề kinh doanh

1Hoạt động tư vấn quản lý7020
2Bán buôn tổng hợp4690
3Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu4799

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PUREVN VIỆT NAM (Tên nước ngoài: PUREVN VIETNAM), Mã số thuế: 0109206256, được thành lập ngày 03/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đinh Thị Lan Hương

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động tư vấn quản lý.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH PV TIỀN PHONG

Mã số thuế: 0312779166

CÔNG TY TNHH PV SOLUTIONS

Mã số thuế: 0313452117

CÔNG TY TNHH PV PLANNING VIỆT NAM

Mã số thuế: 0108849977

CÔNG TY TNHH PV OIL HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0314696719

CÔNG TY TNHH PV NGUYỄN KHOA

Mã số thuế: 0106613969

CÔNG TY TNHH PV INVESTMENT CORPORATION

Mã số thuế: 0314716531

CÔNG TY TNHH PV HÀ NAM

Mã số thuế: 0700789862

CÔNG TY TNHH PV HEALTHCARE

Mã số thuế: 0312863587

CÔNG TY TNHH PV CONNECT

Mã số thuế: 1402142937

CÔNG TY TNHH PUZZLE SAIGON

Mã số thuế: 0316487397

CÔNG TY TNHH PUTONI

Mã số thuế: 0108520212

CÔNG TY TNHH PUTATU VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107597212

CÔNG TY TNHH PUTATU TECHNOLOGY VIET NAM

Mã số thuế: 0107816753

CÔNG TY TNHH PUTA DESIGN

Mã số thuế: 4201650196

CÔNG TY TNHH PUSW

Mã số thuế: 0313460196

CÔNG TY TNHH PUSLIN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109081906

CÔNG TY TNHH PUSICO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0312904201

CÔNG TY TNHH PUSHUP VIỆT NAM

Mã số thuế: 3702903801

CÔNG TY TNHH PUSHPULL SYSTEM VINA

Mã số thuế: 0108883181

CÔNG TY TNHH PUSH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0316088794

CÔNG TY TNHH PUSH UP

Mã số thuế: 0108513247

CÔNG TY TNHH PUSH UP MEDIA

Mã số thuế: 0109686429

CÔNG TY TNHH PUSH ME UP

Mã số thuế: 0315306866

CÔNG TY TNHH PUSAN

Mã số thuế: 0801185063

CÔNG TY TNHH PURPOSE VN

Mã số thuế: 0108050870

CÔNG TY TNHH PURPLE

Mã số thuế: 0315486432

CÔNG TY TNHH PURPLER

Mã số thuế: 0314419592

CÔNG TY TNHH PURPLE SPA

Mã số thuế: 0316342747

CÔNG TY TNHH PURPLE SKY

Mã số thuế: 0315706487

CÔNG TY TNHH PURPLE SCHOOL QUỐC TẾ

Mã số thuế: 0107366871

CÔNG TY TNHH PURPLE DIGITAL ECOMMERCE

Mã số thuế: 0316795056

CÔNG TY TNHH PUROPELA

Mã số thuế: 0311836502

CÔNG TY TNHH PURO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0315513446

CÔNG TY TNHH PURO NINH THUẬN

Mã số thuế: 4500642612

CÔNG TY TNHH PURO CHEESE

Mã số thuế: 0315864437

CÔNG TY TNHH PURO BEAUTY KOREA

Mã số thuế: 0107816062

CÔNG TY TNHH PURNATURAL

Mã số thuế: 0315727046

CÔNG TY TNHH PURLI

Mã số thuế: 3603378894

CÔNG TY TNHH PURITY

Mã số thuế: 0315418520

CÔNG TY TNHH PURITY VIỆT NAM

Mã số thuế: 0106825089

CÔNG TY TNHH PURITECH WORLD

Mã số thuế: 0900868328

CÔNG TY TNHH PURITECH VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900870253

CÔNG TY TNHH PURIFIED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900918240

CÔNG TY TNHH PURE

Mã số thuế: 0401668193

CÔNG TY TNHH PURE

Mã số thuế: 0401351887

Tìm thông tin Doanh nghiệp