Ngành nghề kinh doanh

1Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
2Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng46591
3Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)46592
4Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày46593
5Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)46594
6Bán buôn máy móc, thiết bị y tế46595
7Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu46599
8Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh4741
9Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh47411
10Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh47412
11Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh47420
12Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh4759
13Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh47591
14Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh47592
15Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh47593
16Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh47594
17Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh47599
18Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh47610
19Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh47620
20Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh47630
21Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh47640
22Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác7730
23Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp77301
24Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng77302
25Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)77303
26Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu77309
27Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính77400
28Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm78100
29Cung ứng lao động tạm thời78200

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BÁO CHÁY HÀ NỘI (Tên nước ngoài: HANOI FIRE ALARM COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0109095088, được thành lập ngày 19/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 10 M18 ngõ 94 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Thanh Hải, Số điện thoại: 0943253875, Địa chỉ: Số 10 M18 ngõ 94 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.

Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Giới thiệu ưu điểm

Giới thiệu

Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.


Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin

Xem thêm các Doanh nghiệp khác

CÔNG TY TNHH BÂT ĐÔÊNG SAN NGÂN HA

Mã số thuế: 0315408321

CÔNG TY TNHH BÂT ĐÔÊNG SAN NB 1835

Mã số thuế: 0315274526

CÔNG TY TNHH BÂN NGUYỄN

Mã số thuế: 2802545900

CÔNG TY TNHH BÁU CƯỜNG

Mã số thuế: 3001453826

CÔNG TY TNHH BÁT ĐẠT ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801212340

CÔNG TY TNHH BÁT ĐẠT SPA

Mã số thuế: 0315660994

CÔNG TY TNHH BÁT ĐOÀI

Mã số thuế: 3200709751

CÔNG TY TNHH BÁT ÁT

Mã số thuế: 0314640138

CÔNG TY TNHH BÁT TỐN

Mã số thuế: 3200709455

CÔNG TY TNHH BÁT TRÍ

Mã số thuế: 5800935749

CÔNG TY TNHH BÁT TRÂN

Mã số thuế: 4400814762

CÔNG TY TNHH BÁT TRÀNG GỐM TINH HOA

Mã số thuế: 0105170841

CÔNG TY TNHH BÁT TRÀNG ART

Mã số thuế: 0107913475

CÔNG TY TNHH BÁT TIÊN

Mã số thuế: 1701903107

CÔNG TY TNHH BÁT THỦY

Mã số thuế: 0314427882

CÔNG TY TNHH BÁT PHƯƠNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 2300935777

CÔNG TY TNHH BÁT PHƯƠNG CHIÊU TÀI

Mã số thuế: 3702833590

CÔNG TY TNHH BÁT NHẤT

Mã số thuế: 0310822585

CÔNG TY TNHH BÁT NHÃ TRÀ

Mã số thuế: 0315825702

CÔNG TY TNHH BÁT MỘC

Mã số thuế: 1101920534

CÔNG TY TNHH BÁT MINH HỒNG

Mã số thuế: 3001648208

CÔNG TY TNHH BÁT KHÔN

Mã số thuế: 3200709504

CÔNG TY TNHH BÁT HỢP VIỆN

Mã số thuế: 3702734286

CÔNG TY TNHH BÁT GIẤY PHÁT PHÚ

Mã số thuế: 2901883481

CÔNG TY TNHH BÁT CỬU QUÁN

Mã số thuế: 0314704060

CÔNG TY TNHH BÁT CẤN

Mã số thuế: 3200709448

CÔNG TY TNHH BÁT CÀN

Mã số thuế: 3200709617

CÔNG TY TNHH BÁT BẢO

Mã số thuế: 0108342802

CÔNG TY TNHH BÁT BÌNH

Mã số thuế: 3603706030

CÔNG TY TNHH BÁO ĐEN LOGISTICS

Mã số thuế: 0402059518

CÔNG TY TNHH BÁO VĂN PHÒNG HÀ NỘI

Mã số thuế: 0106006280

CÔNG TY TNHH BÁO VIỆT

Mã số thuế: 3502311117

CÔNG TY TNHH BÁO LỬA

Mã số thuế: 0105913751

Tìm thông tin Doanh nghiệp